Energie Coöperatie Hooghalen Duurzaam

Samen met twee Energie coöperaties in Drenthe (Hooghalen en Bovensmilde) gaan we een pilot starten om te zien op welke wijze energiecoaches een positieve rol kunnen gaan vervullen bij de bewustwording van energiebesparing bij particuliere huishoudens.

Hooghalen Duurzaam