Provincie wil ondernemers met afnameschaarste van elektriciteit ondersteunen


Provincie Drenthe wil ondernemers die in de toekomst te maken krijgen met afnameschaarste van elektriciteit gaan ondersteunen. Aanleiding is het bericht van Enexis over ‘dreigende transportschaarste voor afname’, ook wel afnameschaarste genoemd, voor grootverbruikers van energie. Om ondernemers te kunnen ondersteunen wordt de Drentse aanpak voor netcongestie, nu gericht op bedrijven die problemen ondervinden bij het terug leveren van stroom, uitgebreid met mogelijke oplossingen bij afnameschaarste.

Deze afnameschaarste kan ontstaan wanneer het totaal van alle vraag naar elektriciteit groter is dan de totale netcapaciteit. “Dit komt voor ons niet als een verrassing. We zagen dat dit speelde in andere regio’s en het was een kwestie van tijd dat ook Drenthe hiermee te maken zouden krijgen. Om stappen te kunnen blijven zetten in de energietransitie en ondernemerschap ruim baan te geven, vinden wij het belangrijk om hier vroegtijdig op te anticiperen. We zetten in op de uitbreiding van onze eigen aanpak, die inmiddels landelijk wordt omarmd, om ondernemers die hiermee te maken hebben, te kunnen ondersteunen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Drentse aanpak

Ondernemers die nu geen stroom kunnen terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk kunnen gebruik maken van de huidige ‘Drentse aanpak’. Deze aanpak bestaat uit een pakket van maatregelen waaronder de handreiking ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’ en een subsidieregeling voor advies en implementatie van de gevonden oplossingen. Mocht afnameschaarste zich daadwerkelijk voordoen, dan kunnen grotendeels dezelfde instrumenten worden toegepast. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van het eigen energiegebruik plus eventuele opwek, het huidige gebruik van de bestaande aansluiting en het toepassen van innovaties. Daarnaast is er de gebiedsgerichte aanpak waar in samenhang met de omgeving onverwachte oplossingen kunnen ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het Hippisch Centrum in Exloo, waar de opgewekte stroom wordt opgeslagen in accu’s en gedeeld met de naastgelegen golfclub. Om dit te kunnen realiseren heeft het Hippisch Centrum een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’. De provincie kijkt of deze regeling uitgebreid kan worden om ondernemers te ondersteunen die te maken krijgen met afnameschaarste.

Daarnaast pleit Drenthe voor regionale regie op de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en verandering in wet- en regelgeving, omdat de netwerkbedrijven niet meer in staat zijn om de benodigde uitbreidingen op tijd gereed te hebben. De extra woningbouwopgaven en de versnelling van de energietransitie vragen om meer regionale regie en mogelijkheden om anticiperend te kunnen werken aan het elektriciteitsnet.