Isolatiesubsidie voor Drenten met een laag inkomen


Een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis: voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen is dat de dagelijkse realiteit. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en dat is juist voor deze groep lastig. Daarom willen Gedeputeerde Staten een subsidieregeling opstellen waarmee woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum de spouwmuur en vloer in hun woning kunnen isoleren. Hiervoor vragen Gedeputeerde Staten een miljoen euro aan Provinciale Staten.

“Veel Drentse huishoudens dreigen financieel in de knel te komen door de stijgende gasprijs", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Verduurzaming kan de energierekening verlagen, maar voor woningeigenaren met een laag inkomen is meedoen met de energietransitie niet altijd vanzelfsprekend en mogelijk. Deze subsidieregeling kan daarbij helpen, in aanvulling op landelijke regelingen en subsidies.”

De subsidieregeling moet voorzien in de kosten voor spouwmuur- en vloerisolatie. Die maatregelen zijn eenvoudig uitvoerbaar en zorgen voor minder warmteverlies. Gemiddeld zijn de kosten voor deze maatregelen per woning € 2.500,--. Het is daarbij belangrijk dat de woningeigenaren dat bedrag niet eerst zelf hoeven voor te schieten. Daarom worden binnen deze regeling afspraken gemaakt over de dienstverlening: wanneer een woningeigenaar subsidie aanvraagt, wordt na de werkzaamheden het subsidiebedrag uitgekeerd aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Zo hebben woningeigenaren de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven ze niet zelf te betalen.

Voor het bedrag dat Gedeputeerde Staten vragen, kunnen vierhonderd woningen geïsoleerd worden. Het is een reactie op de motie ‘Onderzoek aanvullende maatregelen tegengaan energiearmoede’ die op 10 november 2021 in Provinciale Staten werd aangenomen. Als Provinciale Staten akkoord gaan, zal de subsidieregeling zo snel mogelijk worden opgesteld en opengesteld.