Incidentele isolatiesubsidie voor vier huishoudens met een laag inkomen


Uitkomsten pilot moeten leiden tot isolatieprogramma met isolatiesubsidie

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie aan vier Drentse inwoners om isolatiemaatregelen uit te voeren. Het gaat bij deze inwoners om spouwmuur-, bodem- en vloerisolatie. De subsidies worden verstrekt in het kader van een pilot om te komen tot een provinciebrede aanpak om inwoners te helpen zodat de energietransitie versneld wordt.

De provinciebrede aanpak heeft als werktitel het Drents Isolatieprogramma en richt zich nu op isolatie. Het bevat onder meer een subsidieregeling voor woningeigenaren met een laag inkomen. Om daar een goede invulling aan te geven is een pilot opgestart. De vier incidentele subsidies vormen onderdeel van deze pilot. Hierin wordt onderzocht hoe het isolatieprogramma met bijbehorende subsidieregeling het beste kan worden ingericht voor woningeigenaren met een laag inkomen in Drenthe. De vier huishoudens waar de subsidies worden verstrekt, wonen in Assen, Zwiggelte en Norg.

Ontzorging en subsidie

Het programma is nog in ontwikkeling, maar naast de subsidieregeling is het de bedoeling dat Drenten gebruik kunnen maken van het ontzorgingstraject, waardoor het totale programma uit twee onderdelen bestaat: ontzorging en subsidie.

  • Iedere woningeigenaar in Drenthe komt in aanmerking voor het onderdeel ontzorging: die inwoners worden begeleid van het eerste advies tot en met het moment dat de maatregelen uitgevoerd zijn; het gehele traject dus.
  • Woningeigenaren die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum, komen in aanmerking voor de subsidie. Hiervoor hebben Provinciale Staten een miljoen uitgetrokken, zodat de maatregelen ook daadwerkelijk kunnen worden betaald. Ieder huishouden kan een bedrag van maximaal 2500 euro aanvragen. Van het totale bedrag kunnen dus vierhonderd woningen geïsoleerd worden. De verwachting is dat de regeling deze zomer wordt opengesteld.

Voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen is een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis de dagelijkse realiteit. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en dat is juist voor deze groep lastig. De provincie Drenthe werkt daarom samen met gemeenten en het Drents Energieloket om invulling te geven aan deze aanpak. Het programma draait om slimmer, sneller en socialer isoleren. Het doel is om de isolatie te versnellen en de Drentse huiseigenaren op een goede manier te begeleiden van advies naar actie.