Online bijeenkomst - subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven


Bent u als Drentse inwoner bezig met een lokaal energie-initiatief of wilt u (met een groep bewoners) aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie? Provincie Drenthe stelt sinds 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor deze zogeheten collectieve energie-initiatieven en organiseert een online informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling.

Met de subsidieregeling kunnen Drentse inwoners en bewonersgroepen via lokale initiatieven zelf aan de slag. Ook bestaande energiecoöperaties en energie-initiatieven kunnen gebruik maken van deze regeling.

Kijk voor achtergrondinformatie over de subsidieregeling op de website van provincie Drenthe.

Bent u lid van een bestaande energiecoöperatie, wilt u een coöperatie oprichten of bent u of kent u iemand die op een andere manier geïnteresseerd in de mogelijkheden? Sluit dan aan bij een van de twee bijeenkomsten die provincie organiseert op 28 januari. In deze bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over de regeling en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.

Twee startmomenten

Beide bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 28 januari. U kunt kiezen uit de volgende startmomenten:

  • 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
  • 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Programma

15.45 / 19.15 - Inloop

16.00 / 19.30 - Opening

16.05 / 19.35 - Presentatie over de subsidieregeling

16.25 / 19.55 - Korte pauze

16.30 / 20.00 - Vragenronde

16.55 / 20.25 - Afsluiting

17.00 / 20.30 - Einde

U ontvangt de link na aanmelding op 28 januari

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de bijeenkomsten ontvangt u op 28 januari een link en instructies waarmee u kunt deelnemen aan de online bijeenkomst. Na afloop ontvangt u ook de presentatie en een overzicht van de gestelde vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met bijbehorende antwoorden.

Aanmeldlink

U kunt zich tot en met 27 januari aanmelden via: https://www.formdesk.com/provinciedrenthe/collectieveenergieinitiatieven.