Geslaagde bijeenkomst 'Op ontdekkingstocht in Emmerhout'


Op woensdag 30 juni werd de georganiseerde bijeenkomst vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe goed bezocht, waarbij diverse partijen gezamenlijk op ontdekkingstocht gingen in de wijk Emmerhout. Enkele bewoners uit de wijk deelden hun ervaringen met de deelnemers, en lieten tijdens een wandeling de diversiteit van deze allereerste bloemkoolwijk van Nederland zien.

De opgave

Het aandeel inwoners met een laag inkomen is in Emmerhout groter dan gemiddeld in de gemeente evenals de daarmee samenhangende financiële problematiek. 52% van het woningbestand is corporatiebezit, waarin vooral mensen wonen met lagere inkomens. Daarnaast is het aandeel koopwoningen in de wijk met een lage WOZ-waarde (tot €125.000-, 2018) hoger dan gemiddeld in de gemeente. In Emmerhout stonden op 1 januari 2018 in totaal 3745 woningen. 1738 koopwoningen en 2007 huurwoningen. Het aandeel huurwoningen is hoger dan gemiddeld in Emmen. Lefier, Domesta en Woonservice en Woonzorg Nederland verhuren 1615 woningen. De overige huurwoningen worden verhuurd door commerciële vastgoedpartijen en ruim 150 particuliere eigenaren, gedeeltelijk voor kamerverhuur. Corporaties hebben in het verleden een deel van hun woningbezit verkocht aan particulieren met als gevolg dat huur- en koopwoningen door elkaar heen staan in één blok (gespikkeld bezit). Dit kan ertoe leiden dat onderhoud en verduurzaming van woningen minder effectief en efficiënt kan plaatsvinden.

Verder lezen?

Dit artikel werd gepubliceerd op de website van Bouwend Nederland. Lees het volledige artikel.