De Drentse rentekorting op de Energiebespaarlening wordt voortgezet


Het Nationale Warmtefonds krijgt van de provincie Drenthe subsidie om de rentekorting te kunnen blijven toepassen op de Energiebespaarlening Drentse. Dankzij de Energiebespaarlening kunnen huiseigenaren eenvoudig energiebesparende maatregelen doorvoeren, zonder een grote investering in één keer te doen.

Door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening met een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag.

Door de korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening is het sinds 2017 al voor bijna 3000 woningeigenaren mogelijk geweest om te investeren in verduurzaming van de eigen woning. Door de bestaande subsidie voort te zetten met een bedrag van € 1.600.000,- wordt het succes van de Energiebespaarlening voortgezet en kunnen meer woningeigenaren en VvE’s hun woning verduurzamen.