18 januari: lancering programma 2022 Drentse Warmtewissel


De Drentse Warmtewissel is een initiatief van de provincie Drenthe met als doel om de Drentse gemeenten te ondersteunen in de Warmtetransitie. De adviesbureaus TAUW, Buro Loo en DWA voeren de Drentse Warmtewissel uit en presenteren op 18 januari van 13.00 tot 16.00 uur het jaarprogramma voor 2022.

Tijdens dit overleg nemen ze je mee in hoe het programma tot stand is gekomen. Wat is er bijvoorbeeld met de input van de Startbijeenkomst gebeurd? En in hoeverre is er rekening gehouden met de verschillende Transitievisies Warmte? De 18de geven ze antwoord op die vragen en bieden je vervolgens inzicht in hoe het programma met diverse bijeenkomsten, sessies en nieuwsbrieven eruit komt te zien.

De definitieve uitnodiging volgt op korte termijn. Het overleg vindt digitaal plaats via MS Teams.