Twee Drentse gemeenten geselecteerd voor PAW


De Drentse gemeenten Hoogeveen en De Wolden zijn geselecteerd in de tweede subsidieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Gefeliciteerd! In deze tweede subsidieronde gaat er bijna 100 miljoen euro naar 19 gemeenten, de zogeheten proeftuinen. In het PAW doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 startten de eerste 27 gemeenten. In 2021 volgt nog een derde subsidieronde.

Hoogeveen krijgt 4,4 miljoen voor de wijk Erflanden

De gemeente Hoogeveen krijgt een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels. Het doel van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Wethouder Werner ten Kate is blij met deze toekenning: 'Met deze bijdrage kunnen we aan de slag in Erflanden, samen met de bewoners en onze samenwerkingspartners, om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.'

De Wolden krijgt bijna 2,4 miljoen voor Ansen

De schoolkring Ansen is geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk in gemeente De Wolden. In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen een aanvraag ingediend voor bijna 2,4 miljoen euro voor de tweede ronde proeftuinen. Wethouder Gerrie Hempen-Prent is blij met de selectie: 'Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100% groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energieKansen in onze gemeente. De bijdrage van het Rijk helpt hen de plannen voor het dorp te verwezenlijken.'

Selectie uit 71 ingediende aanvragen

De belangstelling voor de tweede ronde was groot: in totaal hebben 71 gemeenten een voorstel ingediend. De selectie van de 19 gemeenten is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners. Minister Ollongren: ‘De kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen om met de aardgasvrij opgave aan de slag te gaan. En ik zie dat er al veel geleerd is van de eerste 27 proeftuinen’.

Meer variatie en volume

In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Met de proeftuinen en het kennis- en leerprogramma draagt PAW bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en andere gebouwen. Met de toevoeging van 19 nieuwe proeftuinen ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Die schuilt onder meer in de beoogde warmtetechnieken, de wijze waarop bewoners meedoen en in het type wijken en woningen. Daarnaast zijn proeftuinen geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven, inclusief klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Derde ronde proeftuinen 2021

In 2021 volgt een derde ronde proeftuinen. Die wordt onder meer gebaseerd op een evaluatie van deze tweede ronde. In de derde ronde zal meer nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Hiermee kan een goede aanvulling gerealiseerd worden op het huidige palet aan proeftuinen.