Subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven


De provincie wil graag vanaf 1 januari 2021 de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven openstellen. De zogeheten subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven bevat een bedrag van € 300.000,-. De subsidieregeling geldt voor zowel nieuwe energiecoöperaties die nog moeten starten als voor bestaande initiatieven die zich verder willen ontwikkelen, door bijvoorbeeld postcoderoosprojecten op te starten.

Wat zijn postcoderoosprojecten?

Bij deze postcoderoosprojecten worden grote daken gebruikt voor de productie van zonnestroom. Een postcoderoosregeling is een regeling waarbij deelnemers 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting ontvangen, zodat het mogelijk wordt gezamenlijk energie op te wekken en te leveren aan deelnemers in hetzelfde of aangrenzende postcodegebied. Zo zijn er vorige week al drie subsidies verleend aan de volgende postcoderoosprojecten:

  • De Energiecoöperatie duurzaam Assen ontvangt € 2.650,- voor het realiseren van een postcoderoosproject.
  • De Energiecoöperatie in oprichting in Meppel (Slingenberg) ontvangt € 2.800,- voor de oprichting en voor het realiseren van een postcoderoosproject.
  • De Energiecoöperatie in oprichting Ruinen ontvangt € 2.420,- voor de oprichting en voor het realiseren van een postcoderoosproject.

Extra financiële middelen blijven noodzakelijk

In Drenthe zijn momenteel ongeveer honderd burgerinitiatieven die zich bezighouden met energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. Een deel van deze lokale initiatieven wordt ondersteund of geïnitieerd door lokale energiecoöperaties. Voor het oprichten van nieuwe energiecoöperaties en het opschalen hiervan zijn extra financiële middelen noodzakelijk. In de oprichtingsfase hebben collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. Daarnaast hebben de vrijwilligers in een lokaal initiatief behoefte aan professionele ondersteuning om projecten daadwerkelijk te laten slagen.

Zelf aan de slag

Met deze regeling kunnen Drentse inwoners via lokale initiatieven zelf aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie. Denk aan duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie.

Bijdragen aan lokaal draagvlak

Deze subsidieregeling is een vervolg op de Groene Energie Afspraak, een subsidieregeling voor lokale initiatieven waarbij collectief energie wordt bespaard, opgewekt en bewoners bewust worden gemaakt van het energiegebruik.Op basis van de evaluatie van die regeling en consultatie van de doelgroep zijn we gekomen tot een nieuwe regeling die collectieve energie-initiatieven stimuleren en faciliteren. Zo draagt de provincie via collectieve initiatieven bij aan lokaal draagvlak voor duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie.