Online cursus warmtetransitievisie - module 2: Bewonerscommunicatie in de wijk- en buurtaanpak


Iedere Nederlandse gemeente heeft als taak voor eind 2021 een transitievisie warmte, inclusief uitvoeringsplan, op te stellen. Voor veel gemeenten een uitdaging, hoe pak je dat aan? Adviesbureau BDH heeft voor de provincie Drenthe een online cursus ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij de energietransitie. De cursus sluit aan op de kennis die is gedeeld in de sprintsessies. De eerste module Dorp-, wijk- en buurtaanpak is inmiddels succesvol afgerond. Op donderdag 27 mei start de tweede module Bewonerscommunicatie in de wijk- en buurtaanpak.

De tweede bestaat uit zes sessies van twee uur vanuit de BDH Kennisstudio. Dit staat gelijk aan ongeveer twee cursusdagen op locatie. De sessies worden weliswaar online gevolgd, maar benaderen zoveel mogelijk de dynamiek van een fysieke cursus.

Na afloop van deze cursus...

  • ... heb je inzicht in de verschillende bewonersprofielen;
  • ... hoe je ze bepaalt en hoe je ze het beste kunt benaderen;
  • ... weet je welke communicatiekanalen je kunt inzetten;
  • ... weet je welke mogelijkheden er zijn om (meer) draagvlak te creëren;
  • ... weet je hoe je betrokkenheid van de inwoners kunt verhogen of ze kunt laten participeren in de uitvoering. Van zelfwerkzaamheid, ambassadeur tot oprichter of lid van een energiecoöperatie;
  • ... en heb je inzicht in de communicatie-aanpak bij pilotprojecten en wijkuitvoeringsplannen.

Data en kosten

De module Bewonerscommunicatie wordt gehouden op donderdagen 27 mei, 3, 10, 17, 24 juni en 1 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

De kosten voor de module bedragen exclusief voor Drentse gemeenten € 550,- p.p. voor 6 sessies van 2 uur. Voor overige deelnemers kost de cursus € 950,-.

De provincie Drenthe ziet het belang van deze cursus en heeft een investering gedaan, waardoor de kosten voor deelname van Drentse gemeenten lager liggen.

Mocht je een van de dagen verhinderd zijn, dan kun je de cursus altijd online terugkijken.

Interesse?

Kijk voor uitgebreide informatie of om je in te schrijven op de website van BDH: https://bdho.nl/online-cursus-bewonerscommunicatie/.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Theo Elferink van BDH, e-mail wagener@bdho.nl of bel 06 53 119 625.

Aanmelden kan tot en met 12 mei.