Online cursus warmtetransitievisie - module 2: Bewonerscommunicatie


Iedere Nederlandse gemeente heeft als taak voor eind 2021 een transitievisie warmte, inclusief uitvoeringsplan, op te stellen. Voor veel gemeenten een uitdaging, hoe pak je dat aan? Adviesbureau BDH heeft voor de provincie Drenthe een online cursus ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij de energietransitie. De cursus sluit aan op de kennis die is gedeeld in de sprintsessies. De eerste module Dorp-, wijk- en buurtaanpak is inmiddels succesvol afgerond. Op donderdag 19 januari start de tweede module: Bewonerscommunicatie.

De module 'Bewonerscommunicatie' bestaat uit zes sessies van twee uur vanuit de BDH Kennisstudio. Dit staat gelijk aan ongeveer twee cursusdagen op locatie. De sessies worden weliswaar online gevolgd, maar benaderen zoveel mogelijk de dynamiek van een fysieke cursus.

Na afloop van deze cursus...

 • ... heb je inzicht in de verschillende bewonersprofielen;
 • ... hoe je ze bepaalt en hoe je ze het beste kunt benaderen;
 • ... weet je welke communicatiekanalen je kunt inzetten;
 • ... weet je welke mogelijkheden er zijn om (meer) draagvlak te creëren
 • ... weet je hoe je betrokkenheid van de inwoners kunt verhogen of ze kunt laten participeren in de uitvoering. Van zelfwerkzaamheid, ambassadeur tot oprichter of lid van een energiecoöperatie;
 • ... en heb je inzicht in de communicatie-aanpak bij een pilotproject.

Data en kosten

De module 'Bewonerscommunicatie' start in week 3 op 19 januari.

 • 19 januari 2021: Psychologie van verduurzamen
 • 26 januari 2021: Bewonersprofielen
 • 9 februari 2021: Draagvlak creëren
 • 16 februari 2021: Communicatiestrategie
 • 2 maart 2021: Communicatiekanalen
 • 9 maart 2021: Communicatie over en tijdens pilotprojecten
De tijden zijn voor alle sessies gelijk, 14.00 start de sessie om 14.50 is er 20 minuten pauze om vervolgens om 15.10 verder te gaan en om 16.00 de sessie af te ronden.

De kosten voor de module bedragen exclusief voor Drentse gemeenten € 550,- p.p. voor 6 sessies van 2 uur. Voor overige deelnemers kost de cursus € 950,-.

De provincie Drenthe ziet het belang van deze cursus en heeft een investering gedaan, waardoor de kosten voor deelname van Drentse gemeenten lager liggen.

Mocht je een van de dagen verhinderd zijn, dan kun je de cursus altijd online terugkijken.

Interesse?

Kijk voor uitgebreide informatie of om je in te schrijven op de website van BDH: https://bdho.nl/online-cursus-bewonerscommunicatie/.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Peter Wagener van BDH, e-mail wagener@bdho.nl of bel 06 51 335 966.