Nieuwe pilot: warmtescans in Meppel


De Expeditie start een nieuwe pilot. De provincie Drenthe wil met een pilotproject van 500 woningen inzicht krijgen in de meerwaarde van warmtebeelden. De gemeente Meppel heeft zich aangemeld als pilot gemeente. Het bedrijf Sobolt zal in opdracht van de provincie Drenthe in een wijk in Meppel 500 woningen gaan scannen.

De pilot heeft als uiteindelijke doel het adviseren en stimuleren van geschikte isolatie voor zoveel mogelijk huiseigenaren. Als provincie zijn we benieuwd naar het effect van een warmtescan en isolatierapport. Gaan meer mensen over tot het nemen van maatregelen of is er geen verschil? Om dit te meten krijgt een controlegroep in dezelfde wijk eenzelfde aanbod maar dan zonder warmtescan en isolatierapport.

Planning

De pilot kent de volgende planning:

  • November 2020: Brieven worden verstuurd naar de bewoners.
  • December 2020: In deze periode vindt de data-inwinning plaats afhankelijk van de buitentemperatuur
  • Januari 2021: Uitserveren warmtescan rapporten met het inzetten van vervolgacties
  • Februari 2021: Kleine service en mogelijke additionele opties zoals de inzet van een webinar
  • Maart 2021: Oplevering evaluatie en afronding

Resultaat

Het resultaat is een rapport op maat, per huis, van de geconstateerde plekken van warmteverlies en met geadviseerde maatregelen. In samenwerking met gemeente Meppel en lokale marktpartijen krijgen de bewoners bij het rapport een aanbod tot het nemen van isolatiemaatregelen.

In het eerste kwartaal van 2021 zal het resultaat van de actie opgeleverd worden en kunnen we zien in hoeverre warmtebeelden bijdragen aan het aanzetten tot verduurzaming en energiebesparing bij woningeigenaren.