Interreg-project Stronghouse: hoe staat het ermee?


De Provincie Drenthe heeft als hoofdaanvrager bijna 3 miljoen Europese subsidie gekregen voor het kennisdelingsproject Stronghouse. In dit project wordt samen gewerkt tussen regio’s uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Zweden en Denemarken. Het doel is om de komende 3 jaar ten minste 15.000 huiseigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Vanuit Drenthe is de gemeente Noordenveld deelnemer aan dit Interreg Noordzee Programma. Hoe staat het er nu mee?

Energieke Buurten

Samen met de Energiecoöperatie Noordseveld heeft Noordenveld een plan van aanpak opgezet en in uitvoering voor Roderwolde en Norg-west. De aanpak die voor deze zogeheten Energieke Buurten is gekozen, wordt in de komende tijd verder uitgerold naar drie nieuwe gebieden waar de gemeente samen met inwoners en andere organisaties aan de slag gaat met verduurzaming over de gemeente. Door de Europese samenwerking ontstaan nieuwe inzichten waarmee Noordenveld samen met EC Noordseveld hun wijkaanpakken steeds beter kunnen invullen.

Uitgelezen kans

Kortom: een uitgelezen kans om te leren van andere projecten over hoe inwoners voor te bereiden en te betrekken bij de energietransitie in hun dorp of wijk, welke communicatie bij welk klanttype (Persona) werkt, welke technische maatregelen werken, welke financiële mogelijkheden voor welke doelgroep het meest geschikt zijn en uit welke problemen kansen ontstaan.

De Europacoördinatoren van de provincie Drenthe werken voortdurend aan het verwerven van Europese fondsen die aansluiten bij onze beleidsprioriteiten. Ruim een jaar geleden is zo het idee van het project Stronghouse geboren.

Meer informatie: https://northsearegion.eu/stronghouse/

Interreg