Bijeenkomst GVR / De Woonpas werd goed bezocht


Iedere gemeente werkt aan een wijkgerichte warmtetransitie. Een handig instrument daarbij is de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). Om alle gemeenten te helpen organiseerde de Expeditie naar energieneutraal wonen op 7 januari een informatiebijeenkomst voor gemeenten over de GVR.

Wat hield de bijeenkomst in?

De organisatie ‘De Woonpas’ werkt nauw samen met gemeenten om de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling mogelijk te maken. Daarom organiseerden we deze bijeenkomst samen met De Woonpas en de gemeente Dalfsen. In deze gemeente draait De Woonpas momenteel een pilot voor gebouwgebonden financiering. De gemeente Dalfsen vertelde tijdens deze bijeenkomst over de ervaring met De Woonpas. Aanvullend daarop vertelde De Woonpas precies hoe het werkt.

Enthousiaste gemeenten

Het was een goed bezochte bijeenkomst waar vooral het enthousiasme van de gemeenten opviel. Er was ook ruimte voor kritische vragen. Die waren vooral financieel belastingtechnisch van aard. De gemeente Borger-Odoorn gaat in ieder geval verder met De Woonpas. En het lijkt het erop dat er meer gemeenten gaan volgen.

Hoe werkt de GVR?

In de GVR sluit de gemeente een fiscale vaststellingsovereenkomst (vrijwillige belastingovereenkomst) met de woningeigenaar. Op basis hiervan int de gemeente de baatbelastingtermijnen. In ruil hiervoor maakt de gemeente het mogelijk dat de woningeigenaar verduurzamingsmaatregelen kan treffen.  De gemeente faciliteert dus de verduurzamingsmaatregelen en de inwoner betaalt dat via de belasting terug.

Wat doet De Woonpas in het kader van de GVR?

  • De Woonpas ondersteunt gemeenten in besluitvormings- en operationele processen omtrent de GVR. Daardoor kunnen gemeenten woningeigenaren helpen, onder andere door als incassant en contractpartner op te treden.
  • De Woonpas ondersteunt woningeigenaren bij nemen van verduurzamingsmaatregelen, van advies tot en met uitvoering.

De GVR werkt dus beide kanten op: het biedt gemeenten handelingsperspectief met betrekking tot de uitvoeringsplannen omtrent de wijkgerichte aanpak. En de woningeigenaren kunnen dankzij de GVR via een gebouwgebonden financiering verduurzamingsmaatregelen nemen. Dat maakt de GVR ontzettend effectief instrument.