Bericht vanuit versnellingsteam Marktpartijen'


Energieneutraal wonen in Drenthe, een noodzakelijk en tegelijk ambitieus streven. Hoe krijgen we de bewoners zo ver dat ze een verduurzamingsslag kunnen en gaan maken? Welke omstandigheden zijn daarin wenselijk en werken stimulerend? Want bouwen en verduurzamen, dat willen de marktpartijen zeker. Verduurzamen, ook daar gaat menig bewonershart in Drenthe harder van kloppen. De crux zit hem echter in deze twee partijen samenbrengen, want als dat lukt stijgen de resultaten ver boven de doelstelling.

Een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040 zorgt niet alleen voor reductie van de huidige energierekening, maar ook voor een verhoging van de leefbaarheid in het gebied. Om dit te bewerkstelligen moet er werk verzet worden, dit is aan onze Drentse marktpartijen zeker besteedt met bijkomend neveneffect een positief resultaat voor de werkgelegenheid in Drenthe. De voordelen spreken voor zich, en de ondernemers staan te trappelen om aan de slag te gaan.

Struikelblokken

Vanuit de Expeditie Drenthe zien wij de wil van de inwoners en de marktpartijen om samen te werken, maar de praktijk is weerbarstig. De marktpartijen mogen uitgedaagd worden om nog innovatiever en duurzamer te werk te gaan, anderzijds moet er ook vraag zijn voordat er aanbod wordt gecreëerd. De urgentie wordt wel gevoeld maar financiële ruimte of voldoende kennis van verduurzaming zijn vaak struikelblokken voor een bewoner om concrete stappen te zetten. En dit heeft zijn weerslag op de ondernemers, om net dat stapje extra te kunnen zetten om tot grote verduurzamingsslagen te komen.

Tender

Een begrijpelijke situatie waar vanuit de provincie Drenthe aandacht voor is gevraagd, concreet door in samenwerking met de inwoners en betrokken marktpartijen een tender vorm te gaan geven om het tegendeel te bewijzen: ‘Een nul-op-de-meterwoning is betaalbaar én haalbaar!’.