Bericht vanuit versnellingsteam 'Overheden'


In augustus 2020 heeft het Versnellingsteam Gemeenten een Jaarplan opgeleverd. Samen hebben de gemeenten een drietal pijlers geformuleerd:

Bewustwording Koppelkansen tussen wijkaanpakken en andere opgaven Betaalbaarheid energietransitie

Twaalf actiepunten

Om invulling te geven aan deze pijlers zijn er twaalf actiepunten of mogelijke projecten bedacht. Het doel: het versnellen van de energietransitie!

In oktober en begin november zijn de gemeenten in kleinere groepen aan de slag geweest om de actiepunten te concretiseren. Welke middelen hebben we nodig? Hoe ziet het proces eruit? Wanneer kan het beginnen? Voor ieder actiepunt is het nu duidelijk wat ervoor nodig is om hiermee aan de slag te gaan in 2021.

In november/december gaan we met deze twaalf plannen in de hand in gesprek met de andere partijen in de Expeditie. We zoeken naar manieren om slim samen te werken en zo gezamenlijk de transitie te versnellen. Natuurlijk willen we hiermee ook voorkomen dat er ergens dubbel werk wordt gedaan.

Totaaloverzicht

Dit alles leidt tot een totaaloverzicht van projecten en acties voor 2021. Gemeenten geven zich op voor de acties waar ze aan mee willen doen. Zo gaan we voor een vliegende start in 2021!