1,8 miljoen euro voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed


De provincie Drenthe ontvangt een Rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Hiervoor zet de provincie een zogeheten ontzorgingsprogramma op. Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren binnen dit programma gebruik maken van kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Zo krijgen ze advies en ondersteuning op maat.

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Eigen invulling per provincie

Het Rijk stelde 24 miljoen euro beschikbaar aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze dit opzetten. De provincie Drenthe gaat nu aan de slag met de invulling hiervan. Iedere provincie geeft daar een eigen draai aan en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen gaan ontzorgen.

Alle vastgoedeigenaren kunnen ook terecht bij het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hier vinden ze bijvoorbeeld informatie over portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden. Het programma loopt tot 1 januari 2024.