Werkbezoek ministerie BZK aan provincie Drenthe


Op donderdag 31 januari jl. bezocht een delegatie van het ministerie van BZK samen met enkele collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf de Provincie Drenthe. Vanuit het Programma Energie kreeg de delegatie een goed gevuld dagprogramma met voorbeelden van het aardgasvrij maken van gebieden/wijken en voorbeelden van de aanpak van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Verduurzaming provinciaal vastgoed

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het verduurzamen van het provinciehuis, waaronder in de isolatie van het gebouw, plaatsing zonnepanelen en warmte-koudeopslag. De wens is om in 2019 helemaal van het aardgas af te gaan door de komende jaren verdergaande isolerende maatregelen te nemen. Ook wordt stapsgewijs de bestaande verlichting vervangen worden door LED-verlichting. Met het Rijksvastgoedbedrijf werden verder ervaringen en dilemma’s uitgewisseld over de verduurzaming van monumentale (kantoor)gebouwen. Een ingewikkeld proces waarbij met het verduurzamen van het Drents Museum behoefte is aan kennis en expertise. De provincie moet voor al haar vastgoed vóór 1 mei 2019 een zogeheten routekaart bij het sectorale Borgingsoverleg van het Klimaatakkoord aanleveren. Dit betekent, dat in beeld moet worden gebracht welke maatregelen al zijn getroffen en hoe wordt toegewerkt naar het streefdoel van 2030 en een CO2-arme vastgoedportefeuille in 2050.

Waterstofwijk Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen presenteerde haar plannen om een nieuwe woonwijk (Nijstad-Oost) te realiseren, waarbij voor 80 nieuwbouwwoningen geen aardgas, maar waterstof voor de warmtevoorziening moet gaan zorgen. Ook door de aardgasleidingen van de naastgelegen wijk Erflanden (ruim 1.000 woningen) moet op termijn 100% waterstof gaan lopen. Vooral over de plannen voor de lokale productie van waterstofgas (op NAM-locatie) en de lokale opwek van duurzame energie door de aanleg van zonneparken en eventueel windmolens, werd de BZK-delegatie erg enthousiast.

Gebieds-WKO rondom Wilhelminaziekenhuis Assen

Daarna vertrok de delegatie naar het Wilhelminaziekenhuis (WZA) voor een presentatie van het WZA en ENGIE over de ontwikkeling van een warmte/koudenet bij het WZA en haar directe omgeving. Een dergelijk ‘gebieds-WKO’ blijkt zeker kansrijk te zijn. Inmiddels is de intentieovereenkomst WKO-WZA en omgeving ondertekent door de samenwerkende partijen om dit plan verder uit te werken.

Zomerbad Peize: van aardgasloos naar energieleverend

Het middagprogramma was gevuld met een bezoek aan Peize. In de ‘Peizer Hopbel’ gaf Jeroen Westendorp, wethouder van de gemeente Noordenveld, een mooi beeld van de wijze waarop de gemeente met allerlei partijen uit haar gemeente werk maakt van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hierbij ligt de focus op de verduurzaming van de zwembaden. Het stokje werd daarna overgenomen door Wim Stroetinga, voorzitter Stichting Zomerbad Peize, en Richard Ton, voorzitter Energiecoöperatie Noordseveld.

Impressie Zomerbad Peize

Het Zomerbad Peize is sinds het seizoen 2018 aardgasvrij. Met financiële ondersteuning van de gemeente Noordenveld wordt het zwemwater verwarmd met lucht/water warmtepompen. De technische installatie wordt volledig onderhouden door een groep vrijwilligers uit het dorp Peize. De stichting wil vervolgens de eigen energie gaan opwekken en daarvoor het veldje voor de ingang van het zwembad benutten. Het Zomerbad Peize is voor en van iedereen en zo zou volgens het stichtingsbestuur het ook met de energieproductie moeten zijn. Vandaar dat contact is gezocht met Energiecoöperatie Noordseveld. Zij zijn bereid gevonden de regie te nemen in de realisatie van een zonneveld. EC Noordseveld wil de helft van het veld ter beschikking stellen aan de naastgelegen woonwijk. Daarvoor zijn ze in gesprek met een Buurkrachtteam uit Peize.

20190131 - BZK-delegatie rondleiding bij provinciehuis