Terugblik Expeditiedag 2019


Afgelopen vrijdagmiddag bevolkten ruim 100 partners van de ‘Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe’ de Statenzaal in Assen voor de vierde editie van de Expeditiedag. Aandachtig werd geluisterd naar de interessante keynote van gastspreker Marjet Rutten. In de interactieve sessie van Ruben van Wendel de Joode van CommonEye stond het thema van de dag centraal: samenwerken in een (netwerk)organisatie. Daarna verspreidden de deelnemers zich over de 7 workshops. Een korte terugblik.

Liever kijken in plaats van lezen? Bekijk de aftermovie:

We zijn er nog niet

Na de opening van dagvoorzitter Eline Faber en expeditieleider Charles Hussels maakte gastspreker Marjet Rutten ons duidelijk dat we als Expeditie goed bezig zijn, maar dat we er nog niet zijn. We zouden bijvoorbeeld veel meer informatie kunnen ophalen uit data. Als we dat in het Drents Energie Loket inrichten per woningtype, kan het DEL de vragen/wensen van de mensen gerichter beantwoorden.

Marjet Rutten was blij dat de provincie gemeenten met ‘sprintsessies’ helpt bij de Transitievisies Warmte die ze in 2021 vastgesteld moeten hebben. Belangrijk dat gemeenten naar marktpartijen én dezelfde taal spreken én dezelfde eisen stellen. En dat bij de energietransitie in de dorpen en wijken de bewoners goed worden betrokken. Door gebruik te maken van de ‘energie’ van onderop, hebben volgens Rutten wijkaanpakken een grotere slagingskans. Van onze inwoners wordt namelijk veel gevraagd. Hen te overtuigen om actie te ondernemen, individueel en/of als collectief (wijk/dorp), dat valt altijd nog niet mee.

Hoe kunnen we nog beter samenwerken?

Samenwerken in een netwerk(organisatie), een thema dat voortdurend om aandacht vraagt. We zijn nu in de Expeditie ruim drie jaar onderweg, het fundament is gelegd en de urgentie wordt steeds sterker gevoeld. Maar hoe gaan we samen verder? Ruben van Wendel de Joode bracht verdieping in het woord ‘samenwerken’. Wat betekent dat voor elke partij? Welk belang staat voorop? En is het uberhaupt écht zo erg om allemaal verschillende belangen te hebben? Het is vaak balanceren tussen het eigen belang en het gezamenlijke belang. Het is daarom noodzakelijk met elkaar in gesprek te blijven en oprecht interesse in elkaar te hebben!

Van Wendel de Joode nam ons vervolgens op interactieve wijze mee in een mini-evaluatie van de Expeditie. Aan de hand van zes stellingen konden de aanwezigen hun mening over samenwerking in de Expeditie laten horen via een app. Zo werd duidelijk dat het gegeven, dat we elkaar beter kunnen vinden, gezien werd als de belangrijkste ‘opbrengst’ van de Expeditie. En dat goed leiderschap zich het beste vertaalt in een (expeditie)leider die goed communiceert en goed contacten weet te onderhouden.

Het volgende doel

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra werd hierna door Eline Faber geïnterviewd over de ambitieuze doelen van de Expeditie. Ze gingen onder meer in op de toekomst van de Expeditie. We hebben het eerste doel (14% in 2020) dan wel gehaald, maar als het aan de gedeputeerde ligt, gaan we samen vol voor het bereiken van ons volgende doel: een reductie van 36% in het gebruik van fossiele energie in 2025 (t.o.v. 2015). Daarvoor hebben we in Drenthe elkaar - overheden, bedrijfsleven, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewoners (koop/huur) - de komende jaren hard nodig!

Workshops gericht op samenwerking

Na de koffie en thee gingen we uiteen in 7 workshops. Ook dit onderdeel van de Expeditiedag was gericht op de samenwerking. Zo waren er netwerkspellen Werken aan samenwerken en Bouwen aan vertrouwen bij bewoners van Common Eye. Ook waren er workshops gericht op de doelgroepen, zoals Bouwen aan vertrouwen bij bewoners en Hoe stimuleer je duurzaam gedrag?. En tot slot waren er nog de informerende workshops Wijk- en dorpsgerichte aanpakDRREnthe 2020 zet plus op Drents Energie Loket en Verduurzamen vastgoed: #hoedan?.

Na de workshops stond er een hapje en drankje klaar en konden de aanwezigen met elkaar napraten en de contacten verder aanscherpen. Het was een mooie middag met bijzondere verhalen. We kunnen tevreden terugkijken, maar ook is duidelijk geworden dat we meer uit het netwerk moeten en kunnen halen. Hoe we dat gaan doen? Wij houden u op de hoogte. Meld u aan voor de nieuwsbrief!