Sprintsessies voor gemeenten voor opstellen warmtetransitievisie


De Expeditie naar Energieneutraal Wonen ondersteunt gemeenten met het opstellen van een warmtetransitievisie. Zo organiseren we voor elke gemeente sprintsessies, waarin de basis hiervoor wordt gelegd.

Alle Drentse gemeenten moeten in 2021 een warmtetransitievisie opstellen. In deze visie geven ze per wijk aan wanneer deze van het aardgas af zou kunnen en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de sprintsessie wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van de warmtetransitievisie.

De warmtetransitie is erop gericht om alle gebouwen in Nederland van het aardgas om te schakelen naar een alternatieve warmtebron. Dit is een grote uitdaging voor de Drentse gemeenten. Uiterlijk in 2021 hebben alle gemeenten een warmtetransitievisie klaar, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn.

Wat zijn sprintsessies?

Tijdens de tweedaagse sprintsessie wordt de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samengebracht. Dat geeft veel inzicht in de mogelijkheden, koppelkansen en richting om aan verder te werken, een mooie stap richting het maken van de visie.

Omdat de basis zo belangrijk is, zijn alle betrokkenen, inwoners, ondernemers en andere stakeholders aanwezig bij een sprintsessie. De sessie begint met kennisdeling, daarna spreken de aanwezigen in groepen over mogelijkheden en kosten voor alternatieven voor het aardgas. Samen toewerken naar een visie met draagvlak bij bestuur en samenleving en parallel komen tot daden, het liefst in gefaseerde uitvoeringen per wijk, dat is het doel.

Hoe ver zijn we?

In juni beet gemeente Meppel, samen met twee Overijsselse gemeenten het spits af. Voor Drenthe was deze eerste sprintsessie een pilot. De pilot is goed bevallen, daarom heeft de provincie de aanpak via sprintsessies aan alle overige Drentse gemeenten aangeboden. De gemeenten Assen en Midden-Drenthe zijn 3 en 4 december samen met een aantal stakeholders aan de slag gegaan met de concept warmtetransitievisie tijdens een tweedaagse sprintsessie. Voor provincie Drenthe was dit de eerste sprintsessie met alleen Drentse gemeenten.

De volgende sprintsessie vindt plaats op 20 en 21 januari met de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen. Daarna volgt de sprintsessie met de overige gemeenten Borger-Odoorn met Emmen en Coevorden. En vervolgens de sprintsessie van Tynaarlo met Aa en Hunze. Deze data worden nog gepland. Gemeente Noordenveld is een stapje verder en is al begonnen met een traject voor het opstellen van een warmtetransitievisie.