Wat moeten we nu met de warmtepomp?


De warmtepomp ligt regelmatig onder vuur. In de media hoor of lees je dat het huis verwarmen met een warmtepomp helemaal niet zo’n goed idee zou zijn. Ze maken veel te veel lawaai en zorgen onder andere voor een erg hoge stroomrekening. Voor de Expeditie Energieneutraal Wonen was dit aanleiding om een ‘ontwikkelkamp over warmtepompen’ op te richten. Samen met de betrokken brancheorganisaties, de branche zelf, provincie en andere belanghebbende partijen is onderzocht waardoor deze negatieve geluiden worden geuit en of deze terecht zijn. In het voorjaar van dit jaar heeft de werkgroep een rapport opgeleverd.

Resultaten

In de werkgroep zijn verschillende resultaten naar voren gekomen. Een standaardantwoord is niet te geven. Het blijkt dat elke situatie anders is en dan maatwerk dan de beste oplossing is bij het eventueel aanschaffen van den warmtepomp. Twee belangrijkste adviezen van de werkgroep zijn:

1. Het instellen van een kopgroep.

Om een versnelling te realiseren in het plaatsen van warmtepompen in de provincie kan een kopgroep hierin een sleutelpositie innemen. De kopgroep kan bestaan uit vooroplopende installatiebedrijven en adviseurs die nu al ruime ervaring hebben met warmtepompen.

Het doel van de kopgroep is:

  • Kennisuitwisseling over warmtepompen in de branche initiëren, aangevuld met een bredere kennis over de bouwkundige aspecten die betrekking hebben op het vraagstuk energie besparen
  • Een model ontwikkelen om een eerlijk, realistisch en uniform maatwerk advies te geven, rekening houdend met meerdere aspecten. Gedacht kan worden aan een model met meetbare referentiepunten als criteria voor isolatie, ventilatie, mogelijkheden voor het plaatsen een buitenunit, buurt is akkoord met plaatsen van een buitenunit enz. Iedereen wil tenslotte graag succes
  • De branche enthousiast maken om warmtepompen te promoten en te stimuleren om tot daadwerkelijke plaatsing over te gaan.

2. Pilotprojecten in de provincie

Het tweede advies van de werkgroep richt zich erop om een aantal projecten in wijken en dorpen te realiseren waarbij warmtepompen geplaatst worden, verspreid over de provincie Drenthe.

Belangrijk hierbij is dat lokale installateurs worden betrokken en dat zij gestimuleerd worden deel te nemen aan het project en te participeren in de kopgroep. Ook wordt de coöperatieve beweging gestimuleerd deel te nemen aan de projecten. De deelnemende wijken en dorpen kunnen worden ondersteund bij de effectuering van de projecten. Daarnaast kan via bestaande subsidieregelingen financieel worden ondersteund in proceskosten. Ook het Drents Energieloket kan in de informatievoorziening een bijdrage leveren.

Beide adviezen worden de komende tijd verder uitgewerkt.