Grensoverschrijdende samenwerking provincies


De gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel zijn 12 en 13 juni samen met haar stakeholders aan de slag gegaan met het concept warmtetransitievisie.  Dit doen zij tijdens een sprintsessie warmtetransitievisie. Voor provincie Drenthe is dit de eerste sprintsessie, voor provincie Overijssel de derde sprintsessie.

De sprintsessie van Steenwijkerland, Zwartewaterland en de gemeente Meppel is bijzonder, omdat hierin de samenwerking over de provinciegrenzen heen gaat.

De warmtetransitie, van het aardgas af, is een grote uitdaging voor de Drentse gemeenten. Uiterlijk in 2021 moeten zij een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de tweedaagse sprintsessie wordt de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen gebracht. Dat geeft veel inzicht in de mogelijkheden en richting om aan verder te werken.