Druk bezochte informatieavond voor VvE-en


Woensdag 4 december vond in het Raadhuis van de gemeente Hoogeveen een informatieavond voor Vereniging van Eigenaren van appartementencomplexen plaats. De avond was speciaal bedoeld om leden van VvE-en op weg te helpen in de energietransitie.

Wethouder Gert Vos heette de aanwezigen van harte welkom in de Burgerzaal, gevolgd door een korte inleiding over de Expeditie Energieneutraal Wonen van de Provincie Drenthe door Petra Muller en een uitleg van Corina Onderstijn over de mogelijkheden die het Drents Energieloket biedt.

In diverse deelsessies werden deelnemers meegenomen in het creëren van draagvlak bij medebewoners, wat het Nationaal Energiebespaarfonds kan betekenen voor de financiering van energiebesparende maatregelen en welke stappen je kunt nemen om je appartementencomplex integraal aan te pakken.

De avond werd druk bezocht door met name bestuursleden en ook bewoners van Vereniging van Eigenaren. Voor veel bezoekers was deze avond hun eerste stap in hun zoektocht naar informatie om te verduurzamen; wat moeten we doen als we van het (aard-)gas af moeten, wat zijn de eerste stappen die we kunnen zetten en hoe financieren we dit?