Expeditie ondersteunt gemeenten bij opstellen warmtetransitievisie


Alle Drentse gemeenten moeten in 2021 een warmtetransitievisie opstellen. In deze visie geven ze per wijk aan wanneer deze van het aardgas af zou kunnen en wat mogelijke alternatieven zijn. Vanuit de Expeditie naar Energieneutraal Wonen ondersteunen wij gemeenten daarbij, met de informatieve bijeenkomst Ronde van Nederland en sprintsessies.

Ronde van Nederland

De Expeditie naar Energieneutraal Wonen organiseerde vorige week samen met het Expertise Centrum Warmte (ECW) de Ronde van Nederland. In deze bijeenkomst werd meer uitleg gegeven over de Leidraad, een instrument voor het opstellen van een warmtetransitievisie. Deze werd zeer goed bezocht!

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is een mooi platform voor gemeenten. Hier staat ontzettend veel informatie. Bekijk hier de website.

De volgende stap

Op 21 januari volgt de volgende stap in een aardgasvrij Nederland: dan is er een bijeenkomst in Groningen over proeftuinen voor de aardgasvrije wijk voor gemeenten in Noord-Nederland. Deze wordt georganiseerd door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Ook geïnteresseerde Drentse gemeenten kunnen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Meer informatie vind je hier: https://www.aardgasvrijewijken.nl/kalender/1507493.aspx

Sprintsessies

Naast de Ronde van Nederland biedt de provincie iedere gemeente ook sprintsessies aan. Lees hier meer over de sprintsessies.