2,7 miljoen euro voor het Drents Energie Loket


Het Drents Energieloket heeft een subsidie van 2,7 miljoen euro van het Rijk binnengehaald. Het gaat om de RRE-subsidie, de Regeling Reductie Energiegebruik. De Drentse woningeigenaar profiteert van dit bedrag, want dankzij deze subsidie kan het Drents Energieloket een enorme impuls geven aan haar werkzaamheden.

Hoera!plaatje RRE-subsidie

Binnen het Drents Energieloket - een van de belangrijkste pijlers van de ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’ - werken veel partijen samen: twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Buurkracht, SLIM wonen met energie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. “Het is geweldig dat we deze aanvraag samen hebben volbracht. Erg positief dat alle partners voor gemeenschappelijke belang zijn gegaan,” vertelt een trotse Jannetje Kolijn, coördinator van de RRE-aanvraag en het Drents Energieloket. “Hier kunnen we veel Drentse woningeigenaren mee blij gaan maken volgend jaar.”

Stimulans voor Drentse woningeigenaren

Met dit bedrag worden huiseigenaren gestimuleerd om kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast wordt de regeling ingezet om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie en gaan we wijk- en huiskamersessies en collectieve inkoopacties organiseren.

De regeling kan volgend jaar van start

De precieze invulling van de regeling wordt pas in de loop van volgend jaar bekend. Het plan is om 100.000 woningeigenaren in Drenthe te bereiken en uiteindelijk 25.000 maatregelen uit te voeren. “Het is een prachtige kans om een enorme impuls te geven aan wat we al doen bij het Drents Energieloket. We zullen samen met de gemeenten ons netwerk optimaal gaan inzetten én versterken, om zoveel mogelijk huiseigenaren te bereiken,” legt Jannetje uit.

Kansen voor energie-initiatieven

Voor energiecoöperaties en -initiatieven die al actief zijn in dorpen kan de RRE-subsidie ook een mooie kans zijn. “Zij kunnen ideeën aandragen om dit mede vorm te geven,” vertelt Jannetje. “Het is breed inzetbaar, en kan voor bestaande initiatieven een mooie aanjager zijn om direct met hun dorp of wijk aan de slag te gaan. Je kunt hierbij denken aan acties of evenementen binnen de wijk – bijvoorbeeld met z’n allen aan de slag gaan om de huizen in de buurt te verduurzamen. Goed voor de saamhorigheid en je verhoogt er ook je eigen wooncomfort mee!”

Wat is de RRE-subsidie?

De RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) richt zich op particuliere huiseigenaren en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet wil in 2020 een snelle start maken met het reduceren van CO2-uitstoot. En daar kunnen woningeigenaren in Drenthe straks dus van profiteren.