100 Energiecoaches in Drenthe


Op 9 december was het zover: de diploma-uitreiking van de laatste groep energiecoaches van 2019. Dit jaar zijn er 40 Drentse energiecoaches opgeleid. Ook de Woonbond (belangenvereniging voor huurders) heeft in 2018 energiecoaches opgeleid. Daarmee komt het aantal Drentse energiecoaches in totaal op 100.

Wat bij de laatste groep vooral opviel is de expertise die de deelnemers al bezitten over dit thema. Zo waren er een aantal gepensioneerden van het Drenthe College, een paar oud-medewerkers van de Gasunie en een deelnemers met een Milieukundige achtergrond. Mooi dat mensen met deze kennis zich inzetten in deze adviesrol.

Wie zijn de energiecoaches?

Energiecoaches zijn Drentse woningeigenaren en spelen een belangrijke rol bij het vergroten van bewustwording onder woningeigenaren. Zij informeren op vrijwillige basis andere Drentse woningeigenaren over laagdrempelige energiebesparende maatregelen in hun woning.

De Drentse energiecoaches worden opgeleid en ingezet om persoonlijke voorlichting en informatie te geven aan huishoudens over hun energierekening en bespaarmogelijkheden via eenvoudige (gedrags-)maatregelen. Tevens wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie.

Wat doen de energiecoaches?

De energiecoach gaat met een heldere checklist op pad om bewoners voor te lichten over hun energieverbruik. Met de uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de Energiecoach de woning door met de bewoner. De coach geeft besparingstips over wat de bewoner kan doen om zijn/haar energieverbruik te verlagen door zijn/haar gedrag aan te passen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren.

De energiecoaches voeren een gratis energiescan uit bij de mensen thuis. Deze energiescan kunnen inwoners aanvragen bij het Drents Energieloket via: www.drentsenergieloket.nl/contact.