Terugblik werksessie Nieuwbouw in Drenthe


Vrijdag 2 februari vond in het provinciehuis in Assen de werksessie ‘Nieuwbouw energieneutraal in Drenthe’ plaats. Genodigden konden meepraten en kennis delen over hoe wij in Drenthe sneller energiezuinige woningen kunnen realiseren. De werksessie werd geopend door gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Toekomstbestendig en energieneutraal bouwen

De Expeditie Energieneutraal Wonen zet zich samen met meer dan 100 partners in voor ‘energieneutraal wonen in Drenthe in 2040’. Om dit doel te bereiken moeten bestaande woningen in Drenthe worden aangepast én nieuwbouw alleen nog maar energieneutraal worden gebouwd. In de praktijk blijkt dat helaas nog niet het geval. Door samen de schouders eronder te zetten kunnen we dit versnelt in Drenthe realiseren.

Tjisse 450

“De wereld is aan het veranderen, Drenthe dus ook. We zijn al volop bezig, maar het is nu écht tijd voor actie. De roep van bewoners om geen gas meer te willen in hun woning én over te stappen op duurzame maatregelen, wordt steeds luider. Dat hebben we gemerkt tijdens de Bouwbeurs Thuis in Wonen in Assen. Daarom moeten we samen onze handen ineenslaan en een bijdrage leveren aan de transitie’, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Lezingen

Voorafgaand aan de werksessies werden twee korte lezingen gehouden. Michelle de Rijke, advocate bij het internationale advocatenkantoor Bird & Bird, gaf een lezing over de wet- en regelgeving op het gebied van energievraagstukken. Het huidige regeerakkoord heeft zich duidelijk uitgesproken over energieneutraal. Met de ontwikkelingen en de energietransitie zullen aanpassingen van regels nodig zijn en wetswijzigingen zullen volgen. Michelle de Rijke vertelde over de aansluitplicht van de netbeheerder, de aanpassingen die nodig zijn in de gaswet, het bouwbesluit en het warmteplan. Verder moeten er (minimale) eisen komen voor energieneutraal bouwen. In het regeerakkoord staat dat veel regionaal geregeld moet worden.

Spreekster 450

De tweede spreker, Reint Brondijk, vertelde over de financiële mogelijkheden die er voor inwoners zijn op het gebied van het energieneutraal maken van een woning. Veel mensen zijn niet bekend met hypothecaire mogelijkheden en/of subsidies. Daarom is het belangrijk hier verschillende partijen in te betrekken en te mobiliseren. Partijen die de inwoners kunnen informeren over deze mogelijkheden op het moment van aankoop of verbouwen van een woning. Zoals makelaars en financiële instellingen.

Werksessies

Tijdens de werksessies werd in groepen gesproken over de hoofdvraag: hoe komen we zo ver dat nieuwbouw energieneutraal gebouwd wordt? Daarbij kwamen vragen aan bod als: wat wordt er nu al gedaan, wat is er nodig om verder te komen en waar willen en moeten we naar toe?

workshop 450

Tijdens de sessies werd intensief gesproken over de energietransitie, waar we staan en wat er nog gedaan moet worden. Dit leverde een mooie interactie op tussen de verschillende deelnemers aan de sessies.

workshop-1 450

Afsluiting

Na de werksessies gaf Alex van Oost, aanjager van NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, gaf een korte toelichting op ‘circulaire economie’ en het hergebruiken van materialen in bijvoorbeeld de bouw.

Alex 450

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij nog nagepraat kon worden over de werksessies en lezingen.