Terugblik Expeditie Event 5 oktober


Op vrijdag 5 oktober vond de jaarlijkse Expeditiedag Expeditie Energieneutraal Wonen plaats in het provinciehuis in Assen. Als gastspreker was Maxim Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, uitgenodigd. Hij gaf een toelichting op het Klimaatakkoord. Hoogtepunt van de middag waren het ondertekenen van de verklaring ‘Drenthe woont circulair’ door wooncorporaties en verschillende partijen waaronder provincie Drenthe.

Op weg naar een energieneutraal Drenthe in 2040

Ruim 110 partners van de Expeditie Energieneutraal Wonen waren ook dit jaar aanwezig om kennis en ervaringen te delen in de gezamenlijke tocht naar een energieneutraal Drenthe in 2040. Het klimaatakkoord stond dit jaar centraal tijdens deze dag. De bijeenkomst werd geopend door Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij vertelde over de stappen die de Expeditie met haar partners in de afgelopen 2 jaar al hebben gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de wijkaanpakken, werksessies met stakeholders, gebouwgebonden financiering en het isoleren van woningen in bijvoorbeeld grootschalige renovatieprojecten. Essentieel is dat er veel energie wordt gestopt in bewustwording en het verleiden om nu al stappen te zetten op weg naar een lagere energierekening. In Drenthe hebben inmiddels duizend huishoudens een Energiebespaarlening afgesloten om dit te kunnen realiseren. Niet wachten op morgen, wat je vandaag al kunt doen, is dan ook de boodschap van de Expeditie.

Klimaatakkoord

Na de opening ging gastspreker Maxim Verhagen in op het klimaatakkoord en hoe ondernemers, overheid, netbeheerders en andere marktpartijen daar invulling aan kunnen geven. Aansluitend vond het panelgesprek plaats over het klimaatakkoord met gedeputeerde Tjisse Stelpstra, Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Eddy Veenstra (directeur Rendo), Jaap Boekholt (directeur woningcorporatie De Volmacht) en Reinder Hoekstra (directeur NFM Drenthe). Daarbij werd de vraag ‘Wat moet er gebeuren wil het klimaatakkoord een succes worden?’ als eerste besproken. Verder werd er gesproken over een regierol voor gemeenten bij de wijkaanpakken en welke rol de provincie daarin kan bieden, de trekkersrol van Wooncorporaties en een cruciaal onderdeel van de transitie, de infrastructuur.

Initiatieven in Drenthe

Tijdens de bijeenkomst werden drie pitches gehouden over de Nationale Duurzame Huizen Route, het Nationaal Energiebespaarfonds en Circulair bouwen. Deze initiatieven maken ook onderdeel uit van de weg naar een energieneutraal Drenthe. Stand-up comedian Kasper van der Laan zorgde voor een vrolijke noot in de middag. Op geheel eigen wijze gaf hij een inspiratiesessie waarin hij de onder andere de verschillende onderdelen van de Expeditie besprak._DSC5626-2

Drenthe woont circulair

Tijdens de middag ondertekenden de acht Drentse wooncorporaties, brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord, de branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA), kennispartner het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en provincie Drenthe de verklaring ‘Drenthe woont circulair’. In dit project zetten de acht wooncorporaties zich samen in op het gebied van circulair bouwen in de provincie. Met deze aanpak worden kennis, kunde en ervaring gebundeld op het gebied van circulair bouwen en ingezet voor het bouwen van concrete proefprojecten. Het project is uniek te noemen omdat er nog niet eerder een samenwerking in deze vorm was. In het project worden de verschillende ondertekenende partijen, maar ook marktpartijen, onderwijsinstellingen en kennisinstituten uitgedaagd om mee te denken en mee te doen in de ontwerpteams en gezamenlijk te werken aan circulaire en innovatieve oplossingen. De provincie Drenthe ondersteunt dit initiatief en zet actief haar kennis en netwerk in voor dit project.

In het tweede deel van de middag werden er verschillende workshops georganiseerd waaraan de gasten konden deelnemen. De workshops varieerden van waterstofwijk, warmtepompen (pdf, 2 MB) en de wijkaanpak (pptx, 479 kB) tot aan verduurzaming van VvE's (pptx, 7.9 MB), N-tra (pdf, 1.7 MB) (groene stroom), loket op locatie (pptx, 7.3 MB) en de sociale energie transitie. Aan het einde van de middag was er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.