Resultaten Energiebespaarlening Drenthe 2017


Sinds 1 januari 2017 is het voor Drentse particuliere woningeigenaren mogelijk om tegen een zeer aantrekkelijke rente een Energiebespaarlening af te sluiten. Begonnen werd met een rente van 1,0% voor leningen met een looptijd van 7 jaar en 1,5% voor leningen met een looptijd van 15 jaar. Eind 2017 zijn de rentetarieven verlaagd naar 0,7% respectievelijk 1,3%. Prognose was om in 2017 240 leningen te verstrekken en 300 in 2018.

Resultaten

In de eerste helft van 2017 vroegen 273 Drentse woningeigenaren de Energiebespaarlening aan en in de tweede helft 234, waarmee het totaalaantal aanvragen voor 2017 op 507 komt. Daarvan zijn bij 319 Drentse woningeigenaren in 2017 de leningen verstrekt. In Drenthe is daarmee voor een leenbedrag van €4.104.573 (gem. €12.867) geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Knipsel

Waar investeerden de Drentse woningeigenaren in? Maatregelen top 7:

 1. plaatsen HR++glas (178)
 2. zonnepanelen (136)
 3. gevel-/spouwmuurisolatie (84)
 4. vloerisolatie (69)
 5. dakisolatie (53)
 6. isolerende deuren (45)
 7. Warmtepompen (44)

Het merendeel van de leningen (71%) heeft een looptijd van 10 jaar. 17% heeft een looptijd van 7 jaar en 12% een looptijd van 15 jaar. De Energiebespaarlening wordt in onze provincie (nog) niet ingezet voor Nul op de Meter-renovaties, renovaties volgens het Zeer Energiezuinig Pakket en de sanering van asbestdaken in combinatie met dakisolatie. Wel hebben een 3-tal 75-plussers en 2 VvE’s gebruik gemaakt van de Energiebespaarlening.

Van de gemeenten scoorden Assen en Emmen met beide 55 leningen in 2017 het beste. In Meppel (15) en Westerveld (13) zijn de minste Energiebespaarleningen verstrekt.

Vervolgstappen 2018

Het doel voor 2017 is dan wel ruimschoots gehaald, maar de lat voor 2018 ligt hoger (300). Die moet misschien wel hoger gelegd worden, enerzijds gezien de ervaringen in 2017 (en groeiende bekendheid) en anderzijds omdat de rentestanden zo aantrekkelijk zijn.

De Energiebespaarlening Drenthe wordt op verschillende manieren en momenten onder de aandacht gebracht, te weten:

 • Tijdens de informatieavonden i.v.m. de campagne “Drent zit er warmpjes bij”.
 • Tijdens de beurs Bouwplan in de TT Hall in Assen 25, 26 en 27 januari: stand Expeditie i.s.m. het Drents Energieloket en de Energiecoöperatie Duurzaam Assen en bijbehorende beurskrant.
 • Via Social Media en Twitter 2x per maand en flyers in o.a. gemeentehuizen, Duurzaamheidscentra.
 • Bijeenkomst gericht op Drentse VvE’s met het thema “Financiering (vergaande) verduurzaming appartementencomplexen”.
 • In samenwerking van SVn en het Drents Energieloket continueren we onze communicatie over de voordelen van de Energiebespaarlening via de gebruikelijke kanalen (website, social media).