Nationaal Energiebespaarfonds blikt terug op succesvol 2017


Samenwerking werpt vruchten af

Samen Nederland verduurzamen. Het Nationaal Energiebespaarfonds maakt het mede-mogelijk. ‘’Met ruim 4.200 verstrekte Energiebespaarleningen aan eigenaar-bewoners en 50 verstrekte Energiebespaarleningen aan VvE’s, mogen we terug kijken op een zeer positief jaar, waarbij we een mooie bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland’’, aldus Leen van Dijke, voorzitter strategisch comité Nationaal Energiebespaarfonds. Om meer bekendheid te geven aan wat het Nationaal Energiebespaarfonds betekent voor de verduurzaming van Nederland, is deze maand het jaarbericht 2017 van het fonds uitgebracht. Hierin is op aansprekende wijze verwoord waar het fonds voor staat.

Succesvol 2017

‘’2017 was een mooi jaar voor het Nationaal Energiebespaarfonds’’, aldus Ernst-Jan Boers, voorzitter van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds. ‘’Voor het derde jaar op rij verdubbelde het aantal Energiebespaarleningen dat het fonds verstrekte voor energiebesparende maatregelen aan woningen.’’ Die trend zet zich voort. Onlangs werd zelfs de 10.000e Energiebespaarlening verstrekt in het Overijsselse Enschede. Een mooie mijlpaal voor het fonds en de provincie Overijssel. Daarnaast nam de financiering voor VvE’s een grote vlucht. Belangrijke oorzaak van die groei is de professionele begeleiding van VvE’s. Voor 2018 is het aantal accountmanagers uitgebreid, zodat het Nationaal Energiebespaarfonds nóg meer VvE’s kan ondersteunen. Deze verenigingen vertegenwoordigen een kwart van de particuliere woningvoorraad, een belangrijke doelgroep dus.

De sterke samenwerking op provinciaal- en lokaalniveau dragen bij aan het succes van het fonds. Overijssel en Drenthe hebben hun eigen aanpak voor de Energiebespaarlening en ook Breda en Den Bosch  zijn inmiddels aangehaakt. “De constructieve houding en snel handelen vanuit het fonds is één van de succesfactoren‘’, aldus een tevreden Freek Kranen, programmamanager verduurzaming gebouwde omgeving bij de provincie Overijssel. ‘’Samen hebben we bewezen dat deze aanpak werkt.’’

Het Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Een comfortabel en energiezuinig huis kan bijdragen aan een lagere energierekening en aan waardebehoud van de woning. Een slimme investering dus. Het fonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren-bewoners en VvE’s. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er 300 miljoen euro beschikbaar. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van Nationaal Energiebespaarfonds.

123

Lees het jaarbericht voor cijfers, interviews en achtergronden: Jaarbericht2017.Energiebespaarlening.nl

Meer informatie over het Nationaal Energiebespaarfonds: www.energiebespaarlening.nl