Match-making event zet in op innovatie en samenwerking


Op dinsdag 24 april 2018 vond een matchmaking event plaats dat provincie Drenthe in samenwerking met PNO Consultants organiseerde. Het doel van de kennismaking was om ondernemers uit de regio met elkaar in contact te brengen op belangrijke thema’s binnen de energietransitie, als waterstof toepassingen en energieneutraal wonen. Daarbij was de opzet te kijken waar kennisdeling of samenwerking rondom innovatie mogelijk is.

Match-making event

Om de energietransitie te versnellen is er dringend behoefte aan innovatie: zowel op technologisch gebied als in toepassingsmogelijkheden. Provincie Drenthe speelt graag een faciliterende rol om deze transitie naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken. Dit door bijvoorbeeld als schakel te dienen om ideeën en ambities van de markt te verbinden aan elkaar. Aangezien meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven onder MKB valt, is dit een belangrijke groep.

Lees verder in het verslag (pdf, 901 kB)