Landelijke steun voor grootschalige verduurzaming VvE-appartementen


Donderdag 15 maart hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land de intentieverklaring ‘Woonlastenneutrale financiering voor verduurzaming van VvE appartementencomplexen’ ondertekend. Ook de provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben hun handtekening onder deze verklaring gezet.

Intentieverklaring Financiering VvE complexen-49

Belangrijke stap

Met de intentieverklaring willen de samenwerkende partijen zich inzetten voor een landelijke vorm van garantstelling voor gebouwgebonden financiering, waarmee alle VvE-appartementencomplexen (VvE’s) in NL voor een duur van 30 jaar verduurzaamd kunnen worden. De landelijke initiatiefgroep, voortkomend uit de betrokken partijen, wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Gebouwgebonden financiering

Bijna 1,2 van de in totaal 7 miljoen woningeneigenaren zijn verbonden aan een VvE.
Het energiegebruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2-uitstoot. Veel VvE-bewoners zijn bereid om de appartementen te verduurzamen als dit woonlastenneutraal kan. Zeker als dit gepaard gaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Daarmee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de klimaatdoelstellingen en het vitaler maken van de stedelijke omgeving.

Het verduurzamen van de appartementen kan gerealiseerd worden met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Doorbraak in verduurzaming

Diverse pilots in Assen (VvE Ellen), Leusden (Hamershof) en Apeldoorn (Lindenhove) hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE-complexen mogelijk is. Tot nu toe is financiering echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid. Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’s en de Stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.