Inzet op wijkniveau noodzakelijk om Klimaatakkoord te realiseren


Marktsessie Expeditie Energieneutraal

Inzetten op wijkgerichte aanpak om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Dat was de boodschap van de marktsessie Expeditie Energieneutraal die op maandag 25 juni werd gehouden in het provinciehuis in Assen. Diederik Samsom, voorzitter Sectortafel Gebouwde Omgeving en betrokken bij het Klimaatakkoord was uitgenodigd om te vertellen over het Klimaatakkoord en wat dit voor het MKB in Drenthe betekent.

Klimaatakkoord

Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: In 2030 moeten we vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking hiervan buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebiden. Een van deze sectortafels is ‘Gebouwde omgeving’ onder leiding van Diederik Samsom. Onlangs werd hij aangesteld als onderhandelaar voor het Nederlandse Klimaatakkoord. Hij heeft de opdracht gekregen er mede voor te zorgen dat in 2030 twee miljoen Nederlandse huishoudens niet meer op het aardgasnet aangesloten zijn. Daarnaast zal de gaswinning in Groningen in oktober 2022 tot 12 miljard kubieke meter per jaar dalen om uiterlijk in 2030 te stoppen. Door deze ontwikkelingen was het een logische keuze om Diederik Samsom uit te nodigen voor de marktsessie. Want wat gaat dit voor bijvoorbeeld het MKB in Drenthe betekenen?

Wijkniveau

Als we de doelen van het Klimaatakkoord willen halen, is een wijkgerichte aanpak nodig. Het verduurzamen van individuele woningen in Nederland en dus ook in Drenthe gaat niet snel genoeg. Dit zal op wijkniveau moeten gebeuren. Maar hoe organiseer je verduurzaming op wijkniveau en welke maatregelen zijn nodig? Diederik Samsom vertelde over de ontwikkelingen die er nu al zijn zoals het verhogen van de energiebelasting, inzetten van warmtenetten, warmtepompen en aanbod van groen gas. Dit alles moet bijdragen aan het duurzaam worden van onze woningen.

Diederik Samsom:

De grote ‘verbouwing’ van Nederland is begonnen. Daar is wel een gecoördineerde wijkaanpak voor nodig. Dat is de enige manier waarop we de boel kunnen aanpassen aan de doelen van het klimaatakkoord. Marktpartijen kunnen hierin een grote rol spelen. Door innovatief te zijn en vooruit te denken. Tegen het MKB zou ik dan ook willen zeggen, pak die rol.

Duurzame energie

Bij de grote ‘verbouwing’ speelt ook de vraag hoe je duurzaam opgewekte energie
het beste kan opslaan. Een van de mogelijke antwoorden op deze vraag is via
waterstof. Eertwijn van den Dool van Groningen Seaports vertelde over de voor- en
nadelen van waterstof. Aan de hand van een korte demonstratie liet Eertwijn van
den Dool zien dat de vooroordelen over waterstof grotendeels ongegrond zijn en
dat het gebruik ervan mogelijkheden biedt.

De marktsessie werd georganiseerd op initiatief van de Expeditie Energieneutraal
Wonen, Uneto-VNI en Bouwend Nederland.