Collectieve inkoopactie voor inwoners Drenthe


De Expeditie Energieneutraal Wonen organiseert dit jaar een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en zonneboilers. De voorbereidingen zijn in volle gang. De actie is bestemd voor particuliere woningeigenaren in Drenthe.

Actie in het kort

Inwoners van Drenthe met een eigen woning ontvangen een brief van de gemeente met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in zonnepanelen en/of een zonneboiler. Geïnteresseerden krijgen vervolgens een adviseur op bezoek die de woning en mogelijkheden voor zonnepanelen en/of zonneboilers in kaart brengt. Vervolgens ontvangt de bewoner een offerte op maat.Parallel aan deze actie zal het Drents Energieloket een onafhankelijke vraagbaak zijn voor bewoners. Met een adviesloket op locatie zijn ze bereid om alle vragen van bewoners over duurzame maatregelen te beantwoorden.

Vervolg

Op dit moment wordt de actie verder uitgewerkt. Duidelijk moet worden welke gemeenten en partijen meedoen en er moeten afspraken gemaakt worden. Het bedrijfsleven (leveranciers van zonnepanelen en/of zonneboilers) wordt vooraf en vroegtijdig geïnformeerd en krijgt de gelegenheid om zich in te schrijven. Voor vragen en advies over de actie kunnen inwoners terecht bij het Drents Energie Loket.
Zodra er meer nieuws is melden we dat.

Huisje met paneel