Bijeenkomst verduurzamen VvE’s in Drenthe

Op dinsdag 10 juli vond de bijeenkomst ‘Verduurzamen VvE’s in Drenthe’ plaats in het provinciehuis in Assen. Verschillende gemeenten waren aanwezig. Aan de hand van een aantal presentaties werd uitleg gegeven over de mogelijkheden om VvE appartementencomplexen te verduurzamen in Drenthe.

Expeditie Energieneutraal Wonen

De Expeditie Energieneutraal Wonen is nauw betrokken bij het verduurzamen van onder andere Vereniging van Eigenaren (VvE). Tijdens de bijeenkomst werd uitleg gegeven over de stappen die zijn gemaakt op het gebied van woonlastenneutrale financiering. Op 15 maart van dit jaar is de ‘Intentieverklaring Woonlastenneutrale Financiering Verduurzamen van VvE Appartementencomplexen’ getekend door diverse landelijke partijen waaronder gemeenten. Daarnaast is de verklaring ondertekend door Minister Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een mooie stap en belangrijk voor de verdere ontwikkeling van deze financieringsmethode. Daarna werd een toelichting gegeven op het traject verduurzamen van VvE’s in Drenthe. De Expeditie wil in de komende tijd toewerken met icoonprojecten verspreid over provincie Drenthe.

VvE Ellen

De gemeente Assen presenteerde het Asser Servicekostenmodel waar VvE Ellen gebruik van heeft gemaakt. Zij zijn in 2014 een verduurzamingstraject begonnen. Het gaat om een lening aan de VvE die via de servicekosten wordt afgelost. Dankzij deze lening kan de flat duurzaam gemaakt worden. Het doel van het traject is om naar ‘nul op de meter’ te gaan. Het traject is inmiddels vergevorderd.

Stappenplan VvE verduurzaming

Verder werd tijdens de bijeenkomst een toelichting gegeven op het stappenplan dat door een VvE moet worden doorlopen. Deze bestaat uit verschillende fases van de oriëntatie tot en met de bouw en oplevering. Voordat een volgende fase kan worden gestart, wordt in elke fase een besluit om verder te gaan genomen door de ALV (Algemene Ledenvergadering). VvE Ellen was een leertraject. Tijdens het proces bleek dat bepaalde stappen beter in een eerdere fase aan bod konden komen, zoals de keuze van een aannemer. Een van de voorwaarden voor aannemer is prestatiegarantie welke hij moet kunnen overhandigen.

Nationaal Energiebespaarfonds

Tenslotte gaf het Nationaal Energiebespaarfonds uitleg over het fonds wat duurzame aanpassingen mogelijk maakt bij bestaande bouw. Zo werden de aanwezigen geïnformeerd over bestaande financiële regelingen voor bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Het Energiebespaarfonds heeft op dit moment twee medewerkers beschikbaar voor VvE’s voor het begeleiden van de aanvraag en de uitvoering van de energiebespaarlening.

De provincie Drenthe gaf tenslotte een toelichting over wat zij kan betekenen in een verduurzamingstraject voor VvE’s, zoals faciliteren en ondersteuning bieden in het proces. Hiervoor zijn diverse criteria bepalend.

Met veel interesse werden de presentaties aangehoord en na afloop werden kritische vragen gesteld. Er was veel interactie. De vervolgstap is om per gemeente een bijeenkomst voor VvE’s te organiseren om hen te informeren over wat de mogelijkheden zijn.