Terugblik informatieavond Lokale energie-initiatieven

Op 18 oktober vond er in het provinciehuis een informatieavond plaats die geheel in het teken stond van lokale energie-initiatieven. In Drenthe zijn momenteel circa 100 energie-initiatieven actief. Deze lokale initiatieven zijn essentieel  in de energietransitie naar een duurzame energiehuishoudingen. Maar wat gaat goed? En wat kan beter!

Veel organisaties zijn bij dit onderwerp betrokken en allemaal zien ze de nut en noodzaak om de lokale initiatieven verder te helpen. Na een introductie van Charles Hussels, programmaleider Expeditie Energieneutraal Wonen van de provincie Drenthe zijn drie onderwerpen aan de orde geweest.


Als eerste werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de succes en faalfactoren van Lokale Energie Initiatieven. Carina Wiekens, lector Energie & Gedrag aan de Hanzehogeschool  heeft het onderzoek geleid. Over het algemeen kan gesteld worden dat de lokale energie initiatieven in Drenthe “matig’ succesvol zijn. Mede naar aanleiding van dit onderzoek hebben diverse partijen vervolg acties genomen. Het volledig rapport met aanbeveling is binnenkort digitaal beschikbaar.

Dhr. Gert-Jan Evers en Roy van der Sleen van de provincie Drenthe hebben aansluitend de nieuwe subsidieregeling “Expeditie energieneutraal Wonen” ( onderdeel van subsidieregeling Groene Energie Afspraak) gepresenteerd. Deze regeling draagt bij om het proces naar energieneutraal wonen in Drenthe te versnellen. Deze subsidie (maximaal € 10.000,-) kan worden aangevraagd voor het verkrijgen van professionele ondersteuning die nodig is voor het oprichten van een energie-collectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject. Meer lezen.

Afsluitend heeft Christaan Teule van de NMF Drenthe de Energiewerkplaats Drenthe toegelicht. De Energie werkplaats Drenthe is een nieuwe samenwerking met de Drentse Kei, de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Samen Energie Neutraal en de Hanzehogeschool. 
De Energiewerkplaats Drenthe is er voor buurtinitiatieven, energiecoöperaties, dorpsverenigingen, sportverenigingen, kerkgemeenschappen, scholen die samen de stap willen zetten naar energiebesparing en een eigen duurzamere energievoorziening in de eigen leefomgeving. Tevens geeft de Energiewerkplaats gratis advies bij het aanvragen van een subsidie voor het verkrijgen van professionele ondersteuning. Op de site leest u meer.

Terugblik informatieavond 18 oktober 2017