Terugblik 2e Early-Bird meeting

Woensdag 22 november 2017 vond voor de tweede keer een ontbijtsessie plaats, die helemaal in het teken stond van de routekaart naar 2040, naar CO2-neutrale woningen.

Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties staan gezamenlijk voor een enorme opgaaf: het energieverbruik van woningen en bewoners in ruim twintig jaar ombuigen naar CO2-neutraal. Dat kan door minder energie te verbruiken of energie anders op te wekken. Maar wat is de route?. In stappen of ineens? Voor het verkennen van de gewenste zijn inmiddels tools ontwikkeld door de Woonbond en Aedes. Maar het is ook belangrijk de beschikking te hebben over gegevens die de (on)mogelijkheden van een wijk of regio in kaart brengen en data om te monitoren.

De ochtend werd geopend door gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij complimenteerde de vertegenwoordigers van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties dat zij zich samen zo inzetten voor een route naar energieneutraal wonen in 2040. Een paar acties zijn al in gang gezet. Nagenoeg alle woningcorporaties zijn actief met het plaatsen van vele vierkante meters zonnepanelen. Vaak zónder huurverhoging en daarmee ook lagere woonlasten. En voor Drentse huurders staat een goed opgeleide Energiecoach klaar: een vrijwilliger uit de buurt die je advies geeft over energiebesparing.

foto Tjisse

Het is nog een lange weg op weg naar energieneutraal wonen. Het realiseren van een huur-woningvoorraad met een gemiddelde Energie-Index van 1,25 in 2020 – het afgesproken doel in het Energieconvenant – is een zeer pittige opgave.

De verschillen tussen de woningcorporaties zijn groot. De Volmacht uit Gieten en Woonservice uit Westerbork zijn met een gemiddelde Energie-Index van 1,51) de groenste corporaties. Woonconcept en Lefier echter hebben met een gemiddelde Energie-Index van rond de 1,8 een zeer grote opgave.

Positief is dat 30% van de huurwoningen bij woningcorporaties al redelijk energiezuinig is en dat het aantal Nul-op-de-Meter woningen sterk aan het toenemen is. Een verstandige keuze is in elk geval om als corporatie te gaan voor energieneutrale NIEUWBOUW. Tjisse Stelpstra: 'Als corporaties huurwoningen renoveert naar Nul-op-de-Meter, dan is de stap naar Nul-op-de-Meter nieuwbouw niet zo groot meer lijkt me. Ik word er in elk geval blij van dat veel woningcorporaties nu al in hun beleid hebben opgenomen, dat ze ALLE nieuwbouw Nul-op-de-meter willen realiseren.'

Presentaties

Enexis

Enexis is een grote netwerkbeheerder met 4.500 medewerkers. Inpuls is binnen Enexis de versneller die de innovatieve activiteiten bundelt op het gebied van energietransitie. Ze zetten zich in voor een duurzame gebiedsontwikkeling waarin flexibiliteit, slimmer omgaan met bestaande netwerken, energiebesparing en duurzame mobiliteit  voorop staat. Er is een geografische tool beschikbaar met gegevens van gebruikte- en opwek energiegebruik op postcode 6-niveau. Daarnaast beschikken zij over een vlekkenplan met daarin de uitrol van de slimme meters. Deze gegevens zijn voor iedereen online beschikbaar. Enexis kan op verzoek ook meer informatie verstrekken, maar in principe alleen anoniem - dus nooit terug te leiden tot het verbruik van een individuele huurder.

foto sheet

Presentatie Enexis (pptx, 6.4 MB)

Potentiekaart provincie Drenthe

De provincie Drenthe is gestart met het ontwikkelen van een Potentiekaart die laat zien waar kansen liggen voor energiebesparing in wijken. Deze kaart komt tot stand door een veelheid van gegevens te combineren waardoor inzichtelijk wordt welke wijken en buurten investeringskansen bieden voor energetische verbetering. Het betreft gegevens zoals dakhelling voor zonnepanelen, energieverbruik, restwarmte en sociaal-economische indicatoren.

Presentatie provincie Drenthe (pptx, 26 MB)

AEDES

AEDES heeft een de Woonagenda 2017-2021 opgesteld, waarin zij streven dat de sector in 2021 gemiddeld een label B haalt. Dit betekent dat er veel corporaties zijn die verder moeten gaan om tot dit landelijke gemiddelde te komen. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid per corporatie en de sector al geheel heeft Aedes een tool ontwikkeld. Deze route- kaart-tool kan inzicht geven in de portefeuillestrategie van de woningcorporatie en wat zij nog moeten doen om CO2 neutraal te worden. Daarnaast maakt Aedes, samen met de Woonbond, sterk bij het Rijk om de huurdersheffing terug te draaien om te kunnen investeren in de energietransitie.

Presentatie Aedes (pptx, 2.9 MB)

Woonbond

Ook de huurdersorganisaties in Drenthe maken zich sterk voor Co2-neutrale woningen. Met de komst van de Woningwet 2015 zijn zij een belangrijke gesprekspartner geworden bij de prestatieafspraken. In deze prestatieafspraken worden de ambities voor de komende periode vastgelegd. Huurdersorganisaties in Drenthe zijn mede-ondertekenaar van deze afspraken. Dus ook over zaken als duurzaamheid en betaalbaarheid.

In dat kader presenteerde de Woonbond een hulpmiddel dat ontwikkeld is in opdracht van RVO door W/E-adviseurs. De Woonbond ziet in deze routekaart-tool een middel om het gesprek tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten open te leggen. Deze tool biedt namelijk de mogelijkheid om een prognose te maken op wijk-, dorps- en gemeenteniveau.

Presentatie Woonbond (ppt, 4 MB)

Conclusie

De eindbestemming om in 2040 CO2 neutraal te zijn is bekend, maar de weg er naar toe niet. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande waardoor de huidige keuzes misschien in de toekomst weer achterhaald zijn. Door vooral met elkaar in gesprek te blijven en samen op te trekken komen we verder.

Maar minstens zo belangrijk blijkt uit de diverse presentaties - en de discussie daarna - dat we niet kunnen wachten tot de goede techniek ontwikkeld is. Of dat wetgeving is afgerond. De eerste stappen moeten nú worden gezet.

In het voorjaar 2018 wordt een volgende bijeenkomst gepland. Het thema wordt later bekend gemaakt.