Pilot opleiding energiecoaches in Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 73.810 voor het ontwikkelen van een opleiding om vrijwilligers op te leiden tot energiecoach door het Drents Energieloket en Huurdersplatform MEVM Assen. De subsidie maakt het mogelijk dat energiecoöperaties en huurdersverenigingen beter en op lokaal niveau kopers en huurders kunnen adviseren over energiebesparing en opwekking van nieuwe energie.

Vanuit lokale energiecoöperaties en huurdersverenigingen is behoefte om inwoners van Drenthe te kunnen adviseren over energiebesparing in de woning. Hiervoor wordt door de Nederlandse Woonbond en de Natuur en Milieufederatie Drenthe een opleiding ontwikkeld. Voor de pilot worden 10 energiecoaches opgeleid van de energiecoöperaties uit Hooghalen en Bovensmilde. Daarnaast start de Nederlandse Woonbond met trainingen aan vrijwilligers om huurders te adviseren. Hiervoor worden maximaal 30 energiecoaches opgeleid. Huurders uit Drenthe die energiecoach zouden willen worden, kunnen zich melden via info@drentsenergieloket.nl.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het beleid van de provincie Drenthe is gericht op iedereen die in Drenthe woont. Het beleid maakt het mogelijk dat alle Drenten in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie kunnen investeren. Persoonlijke aandacht en gerichte informatie over mogelijkheden van duurzame maatregelen kunnen een flinke boost geven om daadwerkelijk stappen te zetten.’

De provincie heeft als ambitie dat in 2040 iedereen in Drenthe Energieneutraal woont. De Expeditie Energie neutraal wonen in Drenthe zet zich met meer dan tachtig partners in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen. Dit zal uiteindelijk leiden tot energieneutraal wonen voor iedere Drent. Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl.