Expeditie in Brussel

Brussel geïnteresseerd in Expeditie Energieneutraal Wonen

Charles Hussels presenteerde op woensdag 8 maart in Brussel op een conferentie over energiebesparing de aanpak van de provincie Drenthe. Hij deed dit op uitnodiging van Housing Europe, de Europese koepel van woningbouwcorporaties.

De energietransitie in de bouw staat momenteel hoog op de Europese agenda. Onlangs deed de Europese Commissie hierover een aantal belangrijke beleidsvoorstellen. Vereert was Charles dan ook dat hij, als expeditieleider van de ''Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’, hierover op deze conferentie zijn verhaal mocht komen doen. In een enthousiast betoog werd de zaal overtuigd van het belang van actie op regionaal niveau. Iedere regio in de EU kent namelijk zijn eigen dynamiek en ook verschillende stakeholders. Die moeten op regionaal niveau in samenhang met elkaar actie ondernemen. En dat is precies wat de ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’ beoogt. Europese regelgeving moet daaraan ondersteunend zijn. Dat werd beaamd door de Engelse Europarlementariër Theresa Griffin (te zien op onderstaande foto).

Hussels in Brussels