Energiebespaarlening Drenthe groot succes

Bijna 300 woningeigenaren sloten het afgelopen half jaar een lening af voor het investeren in energiemaatregelen voor de eigen woning. Dankzij de zeer lage ‘rente in Drenthe’ is het aantal aanvragen voor een Energiebespaarlening bijna verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De aanschaf van HR++glas en zonnepanelen zijn het populairst, gevolgd door isolatie van vloeren, daken en muren. Interessant is de opkomst van de warmtepomp als vervanger van de traditionele CV-ketel.

Gedeputeerde Stelpstra: ‘Mensen ervaren steeds meer dat een goed geïsoleerd huis niet alleen comfort oplevert, maar ook structureel scheelt in de maandlasten. Ik ben daarom enorm blij dat steeds meer mensen gebruik maken van deze aantrekkelijke lening voor energie-investeringen in de eigen woning. We willen zoveel mogelijk Drentse woningeigenaren de kans geven te investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. Een steuntje in de rug is een extra motivatie om daarmee aan de slag te gaan.

Nationaal Energiebespaarfonds
De stichting Nationaal Energiebespaarfonds begon in 2014 met een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan huiseigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van € 720.828 heeft de provincie Drenthe voor haar inwoners een aanzienlijke rentekorting weten te realiseren. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag en de mate van verduurzaming.

Knipsel

Rente maximaal 1,5%
Met de provinciale korting wordt de rente van de Energiebespaarlening in Drenthe maximaal 1,5%. Bij vergaande investeringen in isolatie en duurzame energieopwekking waardoor de energierekening op jaarbasis (bijna) op ‘NUL’ gaat uitkomen, kan men zelfs nog een extra korting op de rente tegemoet zien. De zeer aantrekkelijke lening is in ieder geval beschikbaar tot en met 2018.

De provincie heeft de ambitie dat in 2040 iedereen in Drenthe energieneutraal woont. De “Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe” zet zich, samen met meer dan negentig partners, in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit leidt uiteindelijk tot een energieneutrale woning voor iedere Drent. Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl