Diploma’s uitgereikt aan negen Energiecoaches

Negen energiecoaches ontvingen woensdagavond 8 november 2017 van gedeputeerde Tjisse Stelpstra hun diploma. De coaches gaan op vrijwillige bases zich inzetten voor energiebesparingsadviezen aan bewoners in de huursector. Om deze coaches nog beter te begeleiden wordt er binnenkort tevens een verdiepingscursus georganiseerd waarin de techniek verder zal worden toegelicht. De opleiding is in samenwerking met de Woonbond en de huurdersorganisaties ontwikkeld.

Diploma-Energiecoaches

Voor en door bewoners

Vanuit lokale energiecoöperaties en huurdersverenigingen is er behoefte om inwoners van Drenthe te kunnen adviseren over energiebesparing in de woning. Door de inzet van deze coaches kan er goede voorlichting worden gegeven door bewoners voor bewoners. De tweede training voor nieuwe kandidaat energiecoaches in de huursector start in januari/februari 2018.

Koopsector

Om ook aan de behoefte  van woningeigenaren (en energiecoöperaties) te voorzien start Natuur- en Milieufederatie Drenthe op 23 november de opleiding van energiecoaches voor deze groep. Het lespakket hiervoor is in samenwerking met ZuinigWonen ontwikkeld.

Gedeputeerde Tjisse Stelptra :’We willen graag dat alle Drenten in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie kunnen investeren. Persoonlijke aandacht en gerichte informatie over deze mogelijkheden kunnen een flinke boost geven om daadwerkelijk stappen te zetten.