Programma 7 oktober

Op vrijdag 7 oktober ondertekenen verschillende partijen, zoals woningbouwcorporaties, overheden,
marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen, de Drentse Energiedeal: ‘Expeditie Energieneutraal Wonen 2040’. Met deze deal verklaren alle partijen flinke stappen te willen zetten naar het energieneutraal maken van de Drentse woningen.

Drenthe barst van de projectinitiatieven op het gebied van Energieneutraal Wonen. Om deze projectinitiatieven met elkaar te delen, samen te werken of elkaar te versterken is deze unieke Drentse Energiedeal ontstaan.

Het programma van de feestelijke ondertekening is als volgt:

12:30 Inloop met lunch en informatiemarkt
13.30 Welkom door dagvoorzitter Esther Jacobs
Opening door Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie van de provincie Drenthe
13:45 Gastspreker Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer
14:30 Pitches van de eerste projectinitiatieven
15:45 Ondertekening Drentse Energiedeal
16:30 Afsluiting met borrel en hapje
Locatie: Provinciehuis Assen, Westerbrink 1 te Assen

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.