Expeditieteams aan de slag!

Na een kennismaking in de ochtend gingen de partners ‘s middags uiteen. Ieder in hun eigen versnellingsteam. Per team zijn concrete stappen bedacht voor de nabije toekomst. Samen de agenda voor 2017-2018 maken, was de opdracht. De belangrijkste vragen hierbij zijn: Welke activiteiten gaan we doen?, Wat heb je daarvoor nodig en wie kan je daarbij helpen? Aan het einde van de middag werden plenair de uitkomsten gepresenteerd. Ook gedeputeerde Tjisse Stelpstra was hierbij aanwezig. Hij was blij om te zien dat er hard gewerkt was deze dag: “Ik vind het ontzettend goed dat jullie aan de slag zijn met de doelstellingen voor de komende jaren. Het is nu inderdaad tijd om te gaan doen! We gaan met z’n allen experimenteren, leren, evalueren en verbeteren.”

WerkatelierMet z’n allen is een stap gezet in de route  naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040. Hieronder enkele uitkomsten:

  • De verhuurders willen met ‘Nul op de Meter woningen’ aan de slag en vinden dat er een app moet komen om op de ‘ouderwetse’ manier de meterstanden bij te kunnen houden. Ook het ontwikkelen van concepten voor langer thuiswonen zien zij wel zitten.
  • De collectieven/particulieren willen op buurtniveau samenwerken met (ver)huurders. Zij willen vraag en aanbod eenvoudiger bij elkaar brengen. Ook is volgens hen meer publiciteit rondom de bewustwording van de fossiele energierekening  van belang. Er moet reuring komen!
  • De marktpartijen gaan de bewustwording vergroten bij bewoners, de technieken om energiezuinig te wonen zijn voorhanden maar de vraag is onvoldoende. De technische concepten moeten omgezet worden in praktische oplossingen. Misschien moet er wel een Innovatiecentrum Wonen komen.
  • De vertegenwoordigers van huurders gaan energiecoaches opleiden en inzetten om bewustwording onder huurders te vergroten. Hierin zal rekening gehouden worden met de specifieke vraag en mogelijkheden van huurders.
  • Overheden gaan het Drents Energieloket voortzetten en uitbreiden, opdat nóg meer particulieren geholpen kunnen worden op weg naar energieneutraal. Daarnaast wordt ook gekeken naar uitbreiding van het Drents Energieloket voor advies over nieuwbouw en advies aan huurders.

Alle uitkomsten gaan nog richting de deelnemers en 15 december is een volgende afspraak gepland waar alle 'aanvoerders' van de versnellingsteams bijeen komen.

1dec