Aan de slag


U heeft uw bedrijfseigen duurzaamheidsplan ontvangen? Daarin heeft u suggesties gekregen om gericht aan de slag te gaan zodat u uw rendement verbetert en uw bedrijf toekomstbestendig maakt. Op welk aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen? Op het gebied van het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer of energiebesparing?

Duurzame melkveehouderij Drenthe biedt u handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Onderstaand vindt u per thema wat er in de provincie aan werkgroepen, projecten en onderzoeken wordt gedaan.