Pilot Akkerbouw- en gemengde bedrijven


Voor akkerbouwers werken we in 2023 aan het vaststellen van de KPI’s voor het akkerbouw- en gemengde bedrijf. Dit doen we in een pilot binnen het traject van LNV KPI-Kringlooplandbouw met circa 15 akkerbouw- en gemengde bedrijven. Het doel is om dan in het volgend kalenderjaar een regeling open te stellen voor deze groep bedrijven met eigen op maat afgestemde KPI’s.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom deze pilot? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.