Extra geld voor groene bewonersinitiatieven


Wegens succes verlengd: de subsidieregeling waarmee bewoners het groen in hun eigen omgeving groener en gevarieerder kunnen maken. Er kwamen zo veel aanvragen binnen dat het subsidiepotje verhoogd is. Dat is goed nieuws, als tegenwicht tegen het verstenen van tuinen en openbaar groen. Kayleigh Aalderink, beleidsadviseur natuur bij de provincie Drenthe, licht de regeling toe.

“De subsidieregeling is ingegeven door het feit dat over de hele linie de biodiversiteit achteruit gaat, zowel in het landelijk gebied als in de stad. Dus ook bij mensen in de buurt, in hun eigen leefomgeving. We vinden het daarom belangrijk dat inwoners van Drenthe de kans krijgen om hun eigen leefomgeving groener te maken, om het vriendelijker te maken voor bijen en vlinders bijvoorbeeld.

Eén van de bewonersinitiatieven is de vlindertuin in Oosterhesselen. Bekijk de video met de bewoners die dit hebben gerealiseerd.

Als je om je heen kijkt, dan zie je in de gemiddelde achtertuin toch een hoop stenen. De tuinen die een oase van bloemen en vlinders zijn, vormen een uitzondering. We zijn allemaal druk, dus het moet allemaal makkelijk en snel, daarom kiezen veel mensen voor een onderhoudsarme tuin. Anderzijds zijn er ook een heleboel mensen die zich bewust worden van het belang van biodiversiteit, en die wel bereid zijn actie te ondernemen. Dat hebben wij ook gezien aan het aantal subsidieaanvragen. Daarom hebben we het plafond, het totaalbedrag van de subsidie, ook opgehoogd van 20 naar 50 duizend euro.

Buurtgevoel stimuleren

De aanleiding voor deze subsidie was de motie Boerenlandvlinders, waarin Provinciale Staten in 2017 aangaf zich zorgen te maken over de achteruitgang van de biodiversiteit. Daar zijn 20 acties uit voortgevloeid waarvan deze subsidieregeling er één is. Deze is in 2019 begonnen, en liep tot 2021, met een bedrag van twintigduizend euro.

De aanvraag is niet voor individuele burgers, maar voor groepen bewoners, die aan de slag willen gaan met openbaar, gemeenschappelijk groen in hun buurt. We stimuleren dus ook het buurtgevoel. Per groep is een subsidie te vergeven van maximaal 4 duizend euro. We letten er bij de toekenning altijd op of het gericht is op het vergroten van de biodiversiteit; vaak gaat het om het inzaaien van stukken grond of het plaatsen van struikgewas.

De verwachting is dat de subsidiepot ook nu weer vrij snel leeg zal zijn. We denken er daarom al over na om de regeling volgend jaar een vervolg te geven, hopelijk met een nog iets hoger bedrag.”

VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.

Subsidie aanvragen? Lees:

Subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe - Provincie Drenthe


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.