Initiatief verwijderen asbestdaken Weerdinge voorbeeld voor andere Drentse dorpen


In het dorp Weerdinge wordt het verwijderen van asbestdaken op schuurtjes gezamenlijk aangepakt. Het plan werd eind 2017 bedacht door inwoner Johan Haan en kwam als winnaar uit de bus met ideeën om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

De werkgroep Dorpsinrichting werd opgericht. Dorpsbewoners werden door Haan en twee andere leden geïnformeerd. Om de juiste informatie te verstrekken, werd er veel overlegd met de gemeente, de provincie en de RUD Drenthe. “We hebben als werkgroep gebruik gemaakt van hun kennis en kunde over inventarisatie van daken, de mogelijkheden voor sanering, afvoeren van het asbesthoudend materiaal en financieringsmogelijkheden,” vertelt Haan. Daarna volgde een oproep in onder meer de dorpskrant om mee te doen met de collectieve sanering. “Door het collectief op te pakken willen we het voor de mede-dorpsgenoten zo eenvoudig en (financieel) aantrekkelijk mogelijk maken om mee te doen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de kosten voor het verwijderen en vervangen van het dak. Collectiviteit is in de praktijk beter dan dat iedereen dit afzonderlijk gaat oppakken.” Aan de oproep hebben zo’n 30 huishoudens gehoor gegeven. Haan: “We hopen dat dit aantal nog oploopt. Met deze aanpak willen we een voorbeeld zijn voor andere Drentse dorpen.”

Daken met meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal moeten door een professioneel bedrijf worden verwijderd. Het bedrijf Flory Asbestverwijdering B.V. van Martin Flory neemt deze klus op zich. “13 december starten we met het eerste dak,” zegt Flory. “Voor elk dak is een specifiek plan opgesteld. Het kan zijn dat we daken gaan verwijderen met een verreiker, een voertuig dat gebouwd is om zware lasten te tillen en te verplaatsen, maar we gaan ook zeker daken verwijderen met een dakladder en een steiger.”

“Flory Asbestverwijdering B.V. is een gecertificeerd bedrijf en de medewerkers die de daken zullen verwijderen zijn gecertificeerde mensen. Het personeel werkt in shiften van 2 uur en gaan daarna douchen. Onze medewerkers mogen 6 uur per dag productief asbest verwijderen. De wetgeving voor het asbest verwijderen is vrij streng,” legt Flory uit. “Asbest kan gevaarlijk zijn. Dat is ook de reden dat we – samen met de werkgroep Dorpsinrichting – willen dat alle daken in Weerdinge van asbest worden ontdaan. Na verloop van tijd worden die daken minder in verband met de zon en de regen. Daardoor verweren de daken en kunnen er vezels vrijkomen die een gevaar vormen voor omwonenden. Tevens wordt het lastiger om asbest daken te verzekeren.”

Bewoners mogen tijdens het saneren wel buiten komen. Flory: “We markeren een werkgebied. Binnen dat gebied mogen bewoners niet komen. Over de toegang en alle andere zaken hebben we gesproken met de bewoners. De afspraken zijn opgenomen in ons plan van aanpak.” Inwoners van Weerdinge kunnen volgens Haan tijdens de sanering bij elkaar terecht. “We kunnen elkaar helpen. Niet alleen door het beschikbaar stellen van steigers, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies voor diegenen die zelf hun asbestdak mogen en kunnen verwijderen, maar ook door tijdelijk je schuur door anderen te laten gebruiken voor opslag van spullen als hun dak wordt gesaneerd.”

Asbesthoudende golfplaten zijn volgens Flory vaak te herkennen aan de onderzijde en de bovenzijde van de opstaande kant. “In veel gevallen kun je aan de onderkant zien of de golfplaat asbesthoudend is. Als de onderzijde een honingraatstructuur heeft, is het meestal asbesthoudend. Dit komt door het fabricageproces. Aan de bovenzijde van de golfplaat staan, wanneer het materiaal géén asbest bevat, de letters NG of NT. Het beste is echter om het te laten inventariseren. Dit kan tegenwoordig ook met een scanner.”

Inwoners van Drenthe kunnen via de asbestdakenkaart zien of ze een asbestdak hebben. drenthe.asbestdakenkaart.nl/


Asbestregeling provincie Drenthe

De provincie Drenthe vindt het belangrijk om asbestdaken zoveel mogelijk te saneren. Inwoners van Drenthe kunnen daarom voor het verwijderen van hun asbestdak gebruik maken van een voordelige lening. Deze regeling wordt, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, voortgezet.