Radiotelescoop in Dwingeloo wordt Provinciaal Monument

Gepubliceerd op 2 mei 2024

Het in stand houden van monumentale gebouwen en objecten is één van de kerntaken van de provincie. Dit wordt ook wel erfgoedzorg genoemd. Hierdoor wordt de historie beschermd, benut en kunnen toekomstige generaties ook genieten van het erfgoed. De provinciale monumentenlijst wordt soms aangevuld. Binnenkort wordt ook de Würzburg Radiotelescoop op het terrein van het voormalige Planetron in Dwingeloo aan de lijst toegevoegd.

Jelle Langeland werkt 41 jaar voor de provincie Drenthe bij Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie en houdt zich bezig met het behoud van cultureel erfgoed in Drenthe.

Jelle: “Eén van de redenen waarom de telescoop een plekje op deze lijst verdient is dat dit object een deel van de identiteit van Drenthe weerspiegelt. Daarnaast scoort de telescoop hoog op de ladder van cultuurhistorische waarde, gaafheid en zeldzaamheid. Van het model zijn er nog maar drie over in Nederland."

In de oorlogsjaren maakte de Würzburgtelescoop als radarantenne deel uit van de Duitse verdedigingslinie langs de kust. Toen de oorlog voorbij was, werd de telescoop omgebouwd en ingezet voor radiosterrenkundig onderzoek.

Hoewel de telescoop niet meer werkzaam is, wordt het nog steeds beschouwd als een belangrijk instrument. Het object heeft immers een significante bijdrage geleverd aan ons begrip van het universum en was hierdoor een belangrijk onderdeel van de Nederlandse én Drentse geschiedenis in de radioastronomie. Na de bevrijding van Nederland werden de meeste Duitse radarinstallaties verbrandt in smeltovens, maar soms werden onderdelen gebruikt voor het samenstellen van nieuwe telescopen.

De schotel van de Würzburgradiotelescoop - Foto: Susan Pathuis/Provincie Drenthe

Ombouwen

Het ombouwen van de radarinstallaties was succesvol, want in 1951 werd met de Würzburg Riese telescoop de spiraalvorm van de Melkweg zeer gedetailleerd waargenomen. Deze radiotelescoop staat momenteel in Museum Deelen. Dit succes was de grote impuls om in Dwingeloo de radiotelescoop te bouwen voor verder onderzoek van de Melkweg.

Veel belangstelling van voorbijgangers

De telescoop is tegenwoordig in het bezit van Planetron BV. Architectenbureau van Ruth in Dwingeloo is mede-eigenaar van Planetron BV en de aanvrager voor het aanwijzen van de telescoop als provinciaal monument. “Wij zijn blij dat besloten is om het object aan te wijzen als provinciaal monument. Hierdoor krijgt de telescoop meer bekendheid en een beschermde status toegewezen. We willen graag meer vertellen over de geschiedenis door middel van informatieborden. Hierdoor wordt het verhaal zichtbaar. Mensen vragen zich regelmatig af of de telescoop nog werkt en waarvoor hij precies werd gebruikt.”

De Würzburgradiotelescoop staat naast het voormalig Planetron in Dwingeloo heeft de status van provinciaal monument gekregen. - Foto: Susan Pathuis/Provincie Drenthe

Toekomstplannen

De eigenaren hebben voorzichtige plannen met de radiotelescoop. Van Liere: “We bekijken stap voor stap wat we met het object gaan doen. De telescoop kan wel een opknapbeurt gebruiken. Ook spelen we al een geruime tijd met het idee om een bijzondere overnachting aan te bieden of om te onderzoeken of we de telescoop weer werkend kunnen krijgen. Hoe gaaf zou dat zijn?

"We vinden het belangrijk dat het proces van aanwijzing eerst wordt afgerond, daarna zien we wel verder. Een monumentale status bepaalt immers ook wat je ermee kunt doen. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat het object weer tot leven komt, dat is het belangrijkste!”

Wil jij de Würzburg Radiotelescoop bezoeken?

Je kunt de Würzburg Radiotelescoop niet betreden. Je hebt echter wel de mogelijkheid om de telescoop van een afstandje te bekijken of de Dwingeloo Radiotelescoop bezoeken. Je kunt toegang krijgen via de voormalige dienstwoning het Mullerhuis aan de Oude Hoogeveensedijk 6 te Dwingeloo.

De radiotelescoop op het Dwingelderveld - Foto: Susan Pathuis / Provincie Drenthe


Monumentenzorg

De provincie zet zich al bijna 150 jaar lang in voor monumentenzorg. Monumenten spelen een belangrijke rol in hoe wij onze leefomgeving beleven en waarderen. Hierdoor zijn ze een kostbaar bezit voor een dorp, stad of het platteland. Ieder monument vertelt een verhaal en weerspiegelt de geschiedenis over een plek. Provincie Drenthe vindt het belangrijk om de cultuurhistorische waarden actief te beschermen en erfgoed beleefbaar te houden door provinciale monumenten aan te wijzen. Dit kunnen beschermde monumenten of beeldbepalende of karakteristieke gebouwen zijn.

Selectiecriteria voor provinciale monumenten

Een provinciaal monument aanwijzen gaat niet vanzelf. Een gebouw of object moet voldoen aan selectiecriteria en het hoogste scoren in zijn soort. De criteria zijn een leidraad voor het aanwijzen van nieuwe provinciale monumenten. Deze criteria zijn onderverdeeld in categorieën; namelijk de cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, stedelijke waarde, gaafheid en zeldzaamheid.

Lijst met provinciale monumenten

Tussen 2019 – 2024 zijn karakteristieke gebouwen en objecten aangewezen als provinciaal monument. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen. Met deze aanwijzing hebben de objecten een wettelijke beschermde status gekregen. De provinciale monumenten nemen een eigen plek in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Wil je weten welke provinciale monumenten we nog meer in Drenthe hebben? Hier kun je alle provinciale monumenten terugvinden.