Theatervoorstelling ‘Vinnie’ - Van Gogh op de planken


Vincent van Gogh was niet alleen een artistiek genie, hij was ook ‘anders’ dan zijn tijdgenoten, in veel opzichten. Peergroup Locatietheater is in het kader van Van Gogh in Drenthe met dat gegeven aan de slag gegaan. Zij ontwikkelden de schooltheatervoorstelling ‘Vinnie’, die het leven van Van Gogh verbindt aan actuele thema’s, en die wordt gespeeld op zolders in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe. Het idee blijkt een doorslaand succes. Mariëlle Kooij, Ontwikkelaar Kunsten bij provincie Drenthe, licht ‘Vinnie’ toe.

“Voor het Van Gogh jaar in Drenthe zijn er ontzettend veel initiatieven opgetuigd. Er zijn zeker 80 deelprojecten waarin Van Gogh ‘s verblijf in Drenthe wordt gevierd en gememoreerd. De maanden die Van Gogh in Drenthe verbleef, waren voor zijn kunstzinnige en persoonlijke ontwikkeling een heel belangrijke tijd. Hij werkte hier voor het eerst met olieverf, hij krabbelde weer op na een – geestelijk – moeilijke periode en besloot definitief te gaan voor een bestaan als kunstenaar."

"Locatietheatergezelschap ‘Peergroup’ is ook aangehaakt bij Van Gogh in Drenthe. Zij ontwikkelden de voorstelling Vinnie, die losjes is gebaseerd op het leven van de schilder, en die zij hebben vertaald naar actuele thema’s, als ongelijkheid en diversiteit. De voorstelling is gericht op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar, de bovenbouwgroepen van de basisschool. Het idee blijkt enorm aan te slaan. In totaal hebben zich in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe al 70 scholen aangemeld. In eerste instantie gingen we uit van 50 voorstellingen. Het is mooi dat de provincie akkoord is gegaan met extra subsidie voor dit project, zodat er extra voorstellingen komen. Hierdoor  kunnen ruim 1400 extra leerlingen kennis maken met het verhaal van Vincent van Gogh en Peergroup’s vertaling hiervan naar hedendaagse thema’s.”

Margaretha Consort

“De voorstelling wordt muzikaal begeleid door het Margaretha Consort, een ensemble dat gespecialiseerd is in oude klassieke muziek. Met de extra voorstellingen komen veel meer  kinderen in aanraking met de combinatie theater en klassieke muziek. Het is fijn dat we daar als provincie aan bij kunnen dragen.”

Bekijk hier het interview met Dirk Bruinsma, artistiek directeur van Peergroup, over de voorstelling.

Peergroup omschrijft de voorstelling zelf als volgt: ‘In de kleurrijke jeugdvoorstelling Vinnie nemen we kinderen naar de meest bijzondere zolders van Drenthe, waar we in een handomdraai een heel nieuw universum creëren. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn, ook als je nog niet helemaal weet wie je bent. Waar je mag schreeuwen als je je niet begrepen voelt en waar je met verf mag smijten als je een uitlaatklep zoekt.’

Kooij: “Deze bijzondere voorstellingen gaan volgend schooljaar van start. Het is best een uitdaging om voldoende locaties te vinden, maar de Peergroup is een van de grootste gezelschappen in de provincie met een dito netwerk, ik ben ervan overtuigd dat ze mooie plekken zullen vinden. Dus als je een mooie, oude zolder hebt of weet in Zuidoost- of Zuidwest-Drenthe, meld het bij de Peergroup."

"Hoe het komt dat deze voorstelling zo aanslaat?  Allereerst  is van Gogh natuurlijk een van de beroemdste kunstenaars aller tijden met een bijzonder levensverhaal. Dat de voorstelling vervolgens haakjes biedt in de genoemde, actuele thema’s, geeft extra mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het is fijn dat we daar als provincie aan bij kunnen dragen.”


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.