Drenthe mooi op weg!: Koploper op gebied van waterstof


We zijn op weg in de energietransitie. Een transitie waarin we steeds meer over stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Duurzaam opgewekte zonne- en windenergie is inmiddels een bekend fenomeen. Maar er zijn meer ontwikkelingen. Een veelbelovende ontwikkeling is die van waterstof. Geen energiebron, maar een energiedrager. De provincie Drenthe zet in op de ontwikkeling van waterstof op weg naar een schone en duurzame wereld.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder Mirjam Pauwels (Assen) openen het waterstofvulpunt bij Resato.

Wat is waterstof?

Als beleidsadviseur houdt Freek Apperloo zich namens de provincie bezig met het aanjagen en uitrollen van de ontwikkelingen omtrent waterstof. Maar wat is waterstof eigenlijk? “Anders dan duurzaam opgewekte elektriciteit via wind en zon is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager”, legt Apperloo uit. “Een gas waar we energie mee kunnen produceren en waar we energie uit kunnen halen. Een groot voordeel van waterstof is dat we het ook kunnen opslaan en transporteren naar de plekken waar we het willen inzetten.” Om aan waterstof te komen moet deze eerst worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door groene stroom (middels elektrolyse) om te zetten in waterstof.

Provincie Drenthe ziet de ontwikkelingen omtrent waterstof als één van de belangrijke pijlers onder de energietransitie. Apperloo: “Je kan er een auto op laten draaien en het kan fungeren als grondstof voor de industrie.” Elektrificatie blijft de voorkeur genieten bij voldoende beschikbaarheid en (net)capaciteit, stelt Apperloo. “Dat zou altijd de eerste inzet moeten zijn. Maar daar waar hoge temperaturen nodig zijn, is waterstof een goed alternatief.”

Bekijk hieronder het interview met gedeputeerde Tjisse Stelpstra over de eerste helft van de collegeperiode en zijn vooruitblik op de resterende tijd (dit studiogesprek is opgenomen toen de coronamaatregelen nog van kracht waren).

Samen mooi op weg

Ook de regio biedt kansen. Provincie Drenthe werkt in het waterstofverhaal nauw samen met buurprovincies Groningen en Friesland. “Noord-Nederland heeft een rijke geschiedenis in de energie”, vertelt Apperloo. “Dat heeft er ook voor gezorgd dat veel mensen werkzaam zijn in deze sector. Werkgelegenheid die wegvalt naarmate we steeds meer overstappen van -onder meer- Gronings gas naar duurzaam opgewekte energie. Die banen willen we in Noord-Nederland, en zeker ook in Drenthe, behouden”.  Noord-Nederland is door de aanwezigheid van werkenden in de energiesector de uitgelezen plek om te werken aan energietransitie en nieuwe werkgelegenheid.

Daarbij werkt de provincie niet alleen samen met andere provincies en overheden, maar ook met de marktsector. Green Planet en Resato zijn bedrijven die meedenken, meeplannen en deze plannen ook in de praktijk uitrollen richting de consument, de gebruiker. Apperloo: “Met Green Planet werken we bijvoorbeeld aan het vergroten van mobiliteit. Met steun van onder andere de provincie kunnen zij leaseauto’s op de weg brengen. Met onder meer Resato wordt gewerkt aan de realisatie van vulpunten voor deze waterstofauto’s.”

Bekijk hieronder de video over Green Planet in Pesse.

Nieuwe werkgelegenheid

In Drenthe is op dit moment een openbaar waterstofvulpunt gerealiseerd en zijn nog vier in ontwikkeling. Gebruikers van waterstofauto’s kunnen bij deze vulpunten tanken.

Bekijk hieronder de video over Resato in Assen.

Naast mobiliteit biedt waterstof ook kansen voor de industrie. De realisatie van een waterstoffabriek in Emmen, op het GZI Next-terrein, staat dan ook hoog op het verlanglijstje. “We willen in Drenthe, en eerst specifiek in Emmen, bedrijven de mogelijkheid bieden om duurzaam en toekomstbestendig te ondernemen”, motiveert Apperloo de wens van de provincie. “Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de industrie zorgt óók voor werkgelegenheid. Daarnaast zetten we de in Emmen geproduceerde waterstof in om waterstofbussen te laten rijden in deze regio.” Mooie stappen voor de kortere termijn.

Groene waterstof

Maar niet alles is op korte termijn te realiseren, is Apperloo realistisch. “Op gebied van mobiliteit, waterstofauto’s en -bussen, kunnen we redelijk snel stappen zetten. Ook voor de industriële toepassing van waterstof zijn we mooi op weg. Maar voor andere mogelijke toepassingen, zoals het verwarmen van woningen en hele woonwijken, hebben we meer waterstof én dus meer tijd nodig.” Niet alle geproduceerde waterstof die op dit moment gebruikt wordt is groen. Voor de productie van meer groene waterstof, gemaakt van duurzaam opgewekte energie, is er meer zonne- en windenergie nodig.

Wind op zee is van belang om door te kunnen pakken. Op dat gebied werkt Drenthe samen met de provincie Groningen. Met het toenemen van de hoeveelheid groen geproduceerde waterstof nemen ook de mogelijkheden toe om waterstof grootschalig toe te passen. In Hoogeveen loopt momenteel een proef om een woonwijk te verwarmen met waterstof. De gemeente Hoogeveen is hierbij in de lead en werkt hierin samen met diverse partijen, waaronder netbeheerders en de provincie Drenthe.

Koploper richting een duurzame toekomst

Voor de toekomst een veelbelovende proef, maar op korte termijn nog niet in heel Drenthe te realiseren. Toch houdt de provincie de ontwikkelingen goed in de gaten en wordt er met belangstelling uitgekeken naar de uitkomsten van de proef. Zeker ook gezien het gegeven dat het Rijk in de Miljoenennota geld heeft vrijgemaakt om een deel van de aardgasinfrastructuur om te bouwen en geschikt te maken voor waterstof. Drenthe wil bij die ombouw aan de voorkant zitten en snel worden aangesloten. Drenthe is koploper op het gebied van waterstof. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Die koploperspositie wil de provincie Drenthe behouden.


Drenthe mooi op weg!

In de serie ‘Drenthe mooi op weg!’ worden meerdere hoogtepunten uit de eerste helft van de collegeperiode belicht. Ook vind je hier interviews met Gedeputeerde Staten, waarin zij terugblikken en vooruitkijken. Vandaag: Waterstof.

Freek Apperloo.

Samenwerken

Veel projecten op het gebied van waterstof komen tot stand met Europese gelden. Gelden die beschikbaar zijn als er sprake is van grensoverschrijdende projecten. Naast samenwerkingen met diverse marktpartijen en de provincies Groningen en Friesland, wordt daarom ook over de grens gekeken naar mogelijkheden om meer met waterstof te doen. Apperloo: “Er liggen goede contacten met Duitsland, waarbij aan beide kanten van de grens wordt gekeken hoe onze projecten elkaar kunnen versterken.”